Home - Laatste nieuws - Agenda ALV KNCB 10-12-2016

Agenda ALV KNCB 10-12-2016

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op zaterdag 10 December 2016 .

De vergadering wordt gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein.  Aanvang vergadering: 13:00 uur

Inloop met broodjes vanaf 12:00 uur

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en terugblik

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de vergadering d.d. 16 april 2016

5. Presentatie Kleefstra Almanak

6. Bestuursverkiezing.

De heer Rod Lyall heeft te kennen gegeven voortijdig af te treden.

7. Concept Beleidsnota

8. Financiën – Stand van Zaken 2016 / vooruitblik begroting 2017

9. Benoemingen Commissies

De heer P. van Wel treedt af als lid van de Financiële Commissie. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer Luuk de Leede (RA).

De heren R. Kemming en E. van der Vegt zijn eveneens aftredend maar stellen zich herkiesbaar.

10 Reglementen

11. Competitie

12. Rondvraag

13. Sluiting

Comments via Facebook

comments

Check Also

T20’s Seafarers en Hurricanes op Kampong

De teams van de Seafareres en Hurricanes spelen komende vrijdag 20 juli op Kampong twee …

Bangladesh wint WWT20Q / Bangladesh wins WWT20Q

Het nationale damesteam van Bangladesh heeft zaterdag op Kampong het ICC Women’s World T20 kwalificatietoernooi …

VCC wint Flamingo Junioren Toernooi U19

Met overmacht won VCC op vrijdag 13 juli de finale van het traditionele Flamingo Junioren …

Tweede fase Topklasse T20 zaterdag 14 juli

De KNCB heeft het definitieve programma van de tweede fase in de Topklasse Twenty20 competitie …