Home - KNCB - Mededelingen - Agenda ALV KNCB 14-12-2017

Agenda ALV KNCB 14-12-2017

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.
Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op donderdag 14 december 2017.
De vergadering wordt gehouden te Hotel Mitland, Arienslaan 1, 3573 PT , Utrecht

Aanvang vergadering: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en terugblik seizoen 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van de vergadering d.d. 12 april 2017
 5. Presentatie Kleefstra Almanak
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voortgang Beleidsnota
 8. Financiën – Stand van Zaken 2017 / vooruitblik begroting 2018
 9. Benoemingen Commissies
  De heer S. Keilholz treedt na drie termijnen af als lid van de Commissie van Beroep
 10. Reglementen
  Wijzigingen Laws
  – Spelreglement 2018/ Topklasse naar Witte Bal in 2018 en lager cricket in 2019
  Memo Buitenlander Regeling 2019
 1. Competitiezaken
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

KNCB bondsbureau is verhuisd

Het bondsbureau van de KNCB is op maandag 20 november naar een nieuw pand verhuisd. …

Stemmen voor het Cricket Gala!

De KNCB Cricket Gala Commissie heeft de nominaties over het jaar 2017 voor het KNCB …

Nieuw boek cricketschrijver Harry Oltheten

Cricketschrijver Harry Oltheten publiceert binnenkort een nieuw boek. Op 23 november aanstaande verschijnt van zijn …

David Woutersen verlaat KNCB

Na ruim acht jaar dienstverband bij de KNCB heeft David Woutersen besloten de cricketbond te …