Home - KNCB - Mededelingen - Agenda ALV KNCB 14-12-2017

Agenda ALV KNCB 14-12-2017

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.
Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op donderdag 14 december 2017.
De vergadering wordt gehouden te Hotel Mitland, Arienslaan 1, 3573 PT , Utrecht

Aanvang vergadering: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en terugblik seizoen 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van de vergadering d.d. 12 april 2017
 5. Presentatie Kleefstra Almanak
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voortgang Beleidsnota
 8. Financiën – Stand van Zaken 2017 / vooruitblik begroting 2018
 9. Benoemingen Commissies
  De heer S. Keilholz treedt na drie termijnen af als lid van de Commissie van Beroep
 10. Reglementen
  Wijzigingen Laws
  – Spelreglement 2018/ Topklasse naar Witte Bal in 2018 en lager cricket in 2019
  Memo Buitenlander Regeling 2019
 1. Competitiezaken
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

Hans Mulder in bestuur KNCB

Tijdens de najaars ALV van de KNCB op donderdag 14 december in Utrecht is Hans …

Najaars ALV geeft kleur aan 2018

Tijdens de najaars ALV van de KNCB, op 14 december in hotel Mitland in Utrecht …

Umpire Huub Jansen actief in Dubai

Het Nederlandse cricket zal bij de komende wedstrijden voor de Intercontinental Cup en de World …

Drie nieuwe crickethelden bij KNCB Gala

Evenals in de voorgaande vier edities werden bij het afgelopen KNCB Cricket Gala in Den …