Home - KNCB - Organisatie - Algemene Vergadering K.N.C.B. 12-04-2017

Algemene Vergadering K.N.C.B. 12-04-2017

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 12 april 2017.

De vergadering wordt gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein.
Aanvang vergadering: 19:00 uur, met inloop vanaf 18.00 uur –  de K.N.C.B. zorgt voor een eenvoudig buffet.

Agenda

  1. Opening

2.  Ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 10 december 2016

4. Jaarverslagen 2016

5. Mededelingen

6. Beleidsnotitie K.N.C.B. bestuur

7. Financiën : Jaarrekening 2016 en begroting 2017

8. Reglementen

Competitiereglement Regulier

Competitiereglement Twenty20

Spelreglement Regulier T/H/E/Ov. klasse

Spelreglement Regulier 2e klasse en lager/D/Vet

Spelreglement Twenty20 TK

– Spelreglement Twenty20 EK / D/ lager

9. Competitiezaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

Comments via Facebook

comments

Check Also

Gerard Inden treedt af

Na zich acht jaar volledig te hebben ingezet voor de SRC heeft Gerard Inden besloten …

Esther de Lange volgt Hannah Hofman op

Hannah Hofman heeft, na ruim drie jaar hart en ziel in de ontwikkeling van cricket …

Vind de vrijwilliger voor je club

Kan jij ook wel wat extra vrijwilligers op de club gebruiken? Lees dan gauw verder, want …

René van Ierschot ontvangt Koninklijke onderscheiding

Drie KNCB-voorzitters op een rij (v.l.n.r. Marc Asselbergs, René van Ierschot en Jacques Mulders) met …