Home - Club Nieuws (page 30)

Club Nieuws

KNCB Jeugdsubsidies in 2015

Het bestuur van de KNCB heeft ook voor 2015 een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven van verenigingen op het gebied van werving en behoud van jeugdleden. Subsidies kunnen het gehele jaar worden aangevraagd bij het KNCB Bondsbureau, Marike Dickmann (marike.dickmann@kncb.nl). Per vereniging geldt een maximum uit te keren subsidiebedrag van € 2000 per jaar. Subsidies worden aan de verenigingen uitgekeerd op 30 juni en/of op 30 december 2015. Verenigingen kunnen via het bijbehorende formulier aanvragen indienen voor subsidie in de volgende rubrieken: A. Subsidie op deelname aan Coaching Cursus Level 2 en/of bijscholing voor coaches (KNCB workshops).De subsidie op de coaching …

Read More »

KNCB T20 voor Jonge Senioren

Voor cricketvrienden van 18-23 jaar is er de komende zomer de Jonge Senioren Twenty20. Deze competitie is speciaal bedoeld voor schoolverlaters en studenten, die gezellig met elkaar op zaterdagmiddag een korte wedstrijd willen spelen, met na afloop een derde innings. De Jonge Senioren kunnen hiervoor zelf een team samenstellen. Anders dan bij andere competities mogen in deze Jonge Senioren T20-competitie spelers van verschillende verenigingen samen cricketen in vriendenteams, combiteams en studententeams. In 8-tallen of in 11-tallen, ook dat maakt niet zoveel uit. Doel is gezellig met je vrienden enkele wedstrijden te spelen. De Jonge Senioren T20 is een korte competitie, om …

Read More »

HCC-container eindelijk in Kaapstad

In het jaar 2012 publiceerde KNCB in samenwerking met HCC een reeks artikelen over het project van de Haagse vereniging om een container met algemene sportkleding en cricketkleding en -materialen naar Zuid-Afrika te sturen. De bedoeling was dat deze container tegelijkertijd met het U16 touringteam van HCC eind februari/begin maart 2012 in Kaapstad zou arriveren Dit had echter zoveel voeten in de aarde, dat het project enorme vertraging opliep. Maar, in het clubblad de ‘Diepput Echo’ van januari 2015 staat een kort bericht onder het kopje ‘Inhoud container bereikt eindbestemming’, met de volgende tekst: “Het heeft behoorlijk lang geduurd maar het is …

Read More »

VCC jaarverslag al heel oud

Eén van de tradities van de Voorburg Cricket Club is het publiceren van een jaarverslag. Hierin staan de prestaties van alle VCC-teams opgetekend, van jong en oud, zowel in cijfers als in woorden. Het verslag bevat ook team- en actiefoto’s. VCC heeft ook dit jaar weer een mooi, informatief en uiterst overzichtelijk jaarverslag geproduceerd. Clublid Patrick de Leede: “We doen dit al zeker 45 jaar. De oudste versie die ik zelf heb, dateert van 1971.” Oudgediende Mark Steffelaar weet echter dat het al veel eerder bestond: “Dit wordt al veel langer gemaakt. Ik kan me herinneren dat het eerste jaarverslag met …

Read More »

Nieuwjaarswens voorzitter KNCB

Beste Sportvrienden, Namens het bestuur, bureaumedewerkers, sponsoren en commissieleden van de KNCB een gelukkig 2015. Voor u persoonlijk, voor uw gezin, in uw werk; voor allen die u dierbaar zijn: voorspoed, gezondheid en geluk. Happy New Year. Une Bonne Nouvelle Année. Het zal u niet ontgaan zijn dat de cricketwereld niet alleen internationaal, maar ook nationaal woelige en uitdagende tijden doormaakt. Voor ons speelt het debat rondom de verinnerlijking bij de clubs van de in 2014 gepresenteerde beleidsvisie, de versterkte aandacht voor de Spirit of Cricket, een heroriëntatie op ons bestuurlijke model, het behoud en groei van het aantal actieve …

Read More »

Utrechtse hockeymeiden cricketen in Perth

Een groep van achttien hockey (en cricket-) meisjes van Kampong is op zaterdag 20 december vertrokken voor een twee weken durende tour naar Perth (Australië). De Utrechtse hockeysters gaan daar hockey- én cricketwedstrijden spelen. Dit project, genaamd ‘Road to Perth’, is opgezet door cricketcoach Jason Yip, die zijn connecties in zijn vaderland gebruikte om dit unieke evenement te kunnen organiseren. Vorige winter 2013-2014 introduceerde Yip de cricketsport bij deze groep meiden, die toen nog allemaal in de B-leeftijd (14/15 jaar) bij Kampong hockey speelden. In die winter trainden ze voor cricket in de zaal en namen ze deel aan het …

Read More »

KNCB Jeugd wintercricket in het nieuwe jaar

De KNCB heeft weer een uitgebreid jeugd indoorprogramma voor het late najaar, de winter en een stukje voorjaar samengesteld. Half november is het al begonnen, met zondagtrainingen voor meisjesjeugd in Den Haag in sporthal Hogeveld en Utrecht in sportcentrum Galgenwaard. Op 2 en 3 januari is er Nieuwjaarscricket in Den Haag, sporthal De Houtzagerij. In januari en februari zijn er de hele maand KNCB wintertrainingen voor clubs in diverse regio’s. In de Kerst- en Voorjaarsvakantie is er vakantiecricket voor clubs in Noord- en Zuid-Holland. Het volledige programma is te downloaden via de Nieuwsbalk ónder de menubalk op de KNCB-site.

Read More »

ALV KNCB blikt terug en kijkt vooruit

Elke Algemene Ledenvergadering van de KNCB in het najaar staat in het teken van terugzien en een beetje vooruitkijken. Terugblikken om in herinnering te roepen wat er aan belangwekkends is gebeurd in het afgelopen seizoen, en vooruitkijken door het geven van aanzetten van beleid, geplande wijzigingen van de reglementen en publicatie van de conceptwedstrijdschema’s van de diverse competities in 2015. Terugkijkend op het seizoen werden de kampioenen van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. De door SGS gesponsorde Fair Play Trophy werd door SGS-voorzitter Duco Ohm uitgereikt aan de voorzitter van Bloemendaal, Tammo Beishuizen (foto). Umpires Gerard Inden, Andre Dikmoet …

Read More »