Home - KNCB (page 20)

KNCB

Nieuw KNCB CricKIDS wervingspakket

De KNCB biedt de nieuwe wervingsfolder CricKIDS, met de bijbehorende folder ‘Aan de Slag met CricKIDS’, gratis aan ter gelegenheid van de Nationale Sportweek (18-25 april). CricKIDS voor school, sportvereniging en gemeente De wervingsfolder CricKIDS geeft een beknopte introductie over het cricketspel en de unieke kwaliteiten van cricket. Tevens is er een lespakket van drie clinics in opgenomen, met oefeningen in crickettechnieken en spelvormen. De clinics kunnen tevens als losse trainingen worden aangeboden. Deze wervingsfolder richt zich op scholieren op het basis- en voortgezet onderwijs, hun ouders en (sport-)docenten. Tevens is CricKIDS bestemd voor de jeugdleden en de coaches van …

Read More »

KNCB Jeugdsubsidies in 2015

Het bestuur van de KNCB heeft ook voor 2015 een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven van verenigingen op het gebied van werving en behoud van jeugdleden. Subsidies kunnen het gehele jaar worden aangevraagd bij het KNCB Bondsbureau, Marike Dickmann (marike.dickmann@kncb.nl). Per vereniging geldt een maximum uit te keren subsidiebedrag van € 2000 per jaar. Subsidies worden aan de verenigingen uitgekeerd op 30 juni en/of op 30 december 2015. Verenigingen kunnen via het bijbehorende formulier aanvragen indienen voor subsidie in de volgende rubrieken: A. Subsidie op deelname aan Coaching Cursus Level 2 en/of bijscholing voor coaches (KNCB workshops).De subsidie op de coaching …

Read More »

KNCB T20 voor Jonge Senioren

Voor cricketvrienden van 18-23 jaar is er de komende zomer de Jonge Senioren Twenty20. Deze competitie is speciaal bedoeld voor schoolverlaters en studenten, die gezellig met elkaar op zaterdagmiddag een korte wedstrijd willen spelen, met na afloop een derde innings. De Jonge Senioren kunnen hiervoor zelf een team samenstellen. Anders dan bij andere competities mogen in deze Jonge Senioren T20-competitie spelers van verschillende verenigingen samen cricketen in vriendenteams, combiteams en studententeams. In 8-tallen of in 11-tallen, ook dat maakt niet zoveel uit. Doel is gezellig met je vrienden enkele wedstrijden te spelen. De Jonge Senioren T20 is een korte competitie, om …

Read More »

Richard Cox neemt afscheid van KNCB

De KNCB maakt vandaag bekend dat CEO Richard Cox na vijf succesvolle jaren afscheid neemt van het Nederlandse cricket. Voorzitter Jacques Mulders: “Richard trad aan bij de KNCB op een moment dat de bond op velerlei gebied in roerige tijden verkeerde; hij was destijds de derde CEO in een jaar tijd. Onder zijn leiding is de financiële huishouding van de KNCB geoptimaliseerd. Hij heeft ervoor zorggedragen dat de KNCB voldoet aan alle voorwaarden die voor een ICC High Performance land gelden. Onder zijn verantwoordelijkheden zijn aansprekende resultaten geboekt. In het laatste T20 wereldkampioenschap werd van Engeland en Ierland gewonnen. Ook …

Read More »

Nieuwjaarswens voorzitter KNCB

Beste Sportvrienden, Namens het bestuur, bureaumedewerkers, sponsoren en commissieleden van de KNCB een gelukkig 2015. Voor u persoonlijk, voor uw gezin, in uw werk; voor allen die u dierbaar zijn: voorspoed, gezondheid en geluk. Happy New Year. Une Bonne Nouvelle Année. Het zal u niet ontgaan zijn dat de cricketwereld niet alleen internationaal, maar ook nationaal woelige en uitdagende tijden doormaakt. Voor ons speelt het debat rondom de verinnerlijking bij de clubs van de in 2014 gepresenteerde beleidsvisie, de versterkte aandacht voor de Spirit of Cricket, een heroriëntatie op ons bestuurlijke model, het behoud en groei van het aantal actieve …

Read More »

Beste wensen van KNCB

Het Bestuur en het Bondsbureau van de KNCB wensen alle cricketers in Nederland prettige Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar, met veel zonneschijn tijdens het cricketseizoen!   Het Bondsbureau is tussen Kerstmis en vrijdag 2 januari gesloten. Op maandag 5 januari is het bureau weer bereikbaar.

Read More »

KNCB Lid van Verdienste Hans Vierling overleden

Afgelopen vrijdag 12 december is KNCB Lid van Verdienste Hans Vierling in zijn woonplaats Den Haag overleden. Hij is 82 jaar geworden. Hans Arnoldus Vierling werd in 1977 benoemd als commissaris in het KNCB-bestuur, destijds onder het voorzitterschap van Willem van Rossem. Deze functie vervulde hij tot en met 1984; in dat jaar fungeerde hij als vice voorzitter naast voorzitter Henk van Eck. Van 1977 tot en met 1983 was Hans Vierling tevens voorzitter van de Jeugdcommissie van de KNCB, in 1984 was hij nog een jaar lid van diezelfde commissie. In 1985 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste …

Read More »

ALV KNCB blikt terug en kijkt vooruit

Elke Algemene Ledenvergadering van de KNCB in het najaar staat in het teken van terugzien en een beetje vooruitkijken. Terugblikken om in herinnering te roepen wat er aan belangwekkends is gebeurd in het afgelopen seizoen, en vooruitkijken door het geven van aanzetten van beleid, geplande wijzigingen van de reglementen en publicatie van de conceptwedstrijdschema’s van de diverse competities in 2015. Terugkijkend op het seizoen werden de kampioenen van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. De door SGS gesponsorde Fair Play Trophy werd door SGS-voorzitter Duco Ohm uitgereikt aan de voorzitter van Bloemendaal, Tammo Beishuizen (foto). Umpires Gerard Inden, Andre Dikmoet …

Read More »