Home - KNCB (page 28)

KNCB

Bestuursmededeling

Op verzoek van de KNCB heeft onderzoek plaats gevonden naar de gang van zaken rond de vervanging van Nederlands elftal speler Tim Gruijters tijdens de World Cup T20 in Bangladesh in maart 2014. Een Commissie van Onderzoek – bestaande uit Steven van Hoogstraten en Marc Asselbergs, beiden oud-voorzitter en erelid van de KNCB – heeft dit onderzoek uitgevoerd en heeft haar bevindingen vastgelegd in het Rapport: “Geblesseerd Verklaard”, waarvan onderstaand een samenvatting. Het bestuur heeft kennis genomen van het rapport en concludeert dat er geen onregelmatigheden of frauduleus handelen is geconstateerd met de betrekking tot de gevolgde procedure rondom de …

Read More »

KNCB Cricket Gala 2014 op 22 november

De tweede editie van het KNCB Cricket Gala vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 november. De plaats waar het Gala gehouden wordt, is nog niet bekend. Het bestuur van de KNCB hoopt van harte dat alle cricketers en cricketliefhebbers in Nederland deze datum vast in de agenda zetten; de eerste aflevering in de Korenbeurs te  Schiedam op 11 januari jongstleden was een enorm succes. Het nominatie- en stemproces in 2014 is als volgt: 1 oktober                  Opening nominatieproces 24 oktober                Eind nominatieproces 30 oktober                Bijeenkomst van selectiecommissie om shortlists te maken 3 november              Aankondiging van shortlists en opening stemming 15 november            Sluiting stemming …

Read More »

Jeugd in de lift

Het aantal jeugdteams in de KNCB-competitie is met 10% gestegen vergeleken met 2013. HBS maakt een spectaculaire groei door en is met elf teams de tweede vereniging met de meeste jeugd geworden. De gezamenlijke inspanningen van de KNCB en de verenigingen worden nu ook zichtbaar in het aantal jeugdteams dat is ingeschreven voor de competitie. Medio mei staan 96 teams geregistreerd, 10% meer dan in 2013. Daarbij heeft de groep U12-U14 zich vergeleken met 2012 opvallend goed gehandhaafd. Het aantal deelnemers is nagenoeg intact gebleven, terwijl deze leeftijd landelijk een hoge gemiddelde uitval van 30% vertoont in de statistieken voor …

Read More »

Positieve reactie informatieavond Trainingscentrum

Een extra bijeenkomst voor clubs, met als onderwerp de plannen voor een Nationaal Trainings Centrum bij Kampong, vond op dinsdagavond 29 april plaats in Nieuwegein. Alle leden (verenigingen) waren uitgenodigd; er kwamen uiteindelijk vertegenwoordigers van zes clubs die min of meer een direct belang hadden en hebben in dit onderwerp, dat tijdens de AlV de nodige tongen had losgemaakt. Vanuit het bestuur waren voorzitter Jacques Mulders, secretaris WP Boers, Geerhard de Grooth en Leo de Jong, beiden lid van de NTC-werkgroep aanwezig. CEO Richard Cox en Alex de la Mar vertegenwoordigden het Bondsbureau. Richard Cox begon met een  presentatie over …

Read More »

Wijzigingen in reglementen

Met ingang van 1 mei zijn er een paar kleine wijzigingen in de reglementen doorgevoerd. Competitiereglement Regulier: Toegevoegd: In de Eerste Klasse (H) worden verregende wedstrijden niet ingehaald. (Art. 6 lid 4 b) Gewijzigd: Een op zaterdag vastgestelde wedstrijd in de Top- of Hoofdklasse kan niet meer in onderling overleg naar de zondag verplaatst worden. (Art. 6 lid 6) Gewijzigd: In de Hoofdklasse (D) mogen slechts buitenlanders meedoen die in Fase 1 minimaal twee (was vier) wedstrijden gespeeld hebben. (Art. 13 sub a) Gewijzigd: Fase 1 van de Damescompetities wordt gespeeld met de spelregels van de Tweede Klasse (H) (was …

Read More »

René van Ierschot ontvangt Koninklijke onderscheiding

Drie KNCB-voorzitters op een rij (v.l.n.r. Marc Asselbergs, René van Ierschot en Jacques Mulders) met in het midden de gedecoreerde Van Ierschot. Hij ontving afgelopen vrijdag een lintje uit handen van de burgemeester van Wassenaar voor zijn grote verdiensten in het maatschappelijk leven en voor de KNCB in het bijzonder. René van Ierschot is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zie ook bericht op VOC-website

Read More »

Trainingscentrum discussiepunt op ALV

Op de ALV van de KNCB van zaterdag 12 april is besloten om nog een extra bijeenkomst voor alle verenigingen te beleggen over het voorgenomen plan om een National Performance Centre te vestigen op Kampong. Na de gangbare agendapunten als de notulen van de vorige vergadering, mededelingen en de jaarverslagen over 2013 kwamen de jaarcijfers van 2013/ begroting 2014 op tafel, en daarna de plannen om op Kampong een Nationaal Performance Centre te vestigen, inclusief vergaderruimtes en het KNCB-bondsbureau. Een aantal verenigingen, met name die waar ook graspitches zijn, vond dat de verenigingen recht hebben op uitgebreidere informatie alvorens het …

Read More »

Agenda AV KNCB

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering. Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op zaterdag 12 april 2014. De vergadering zal worden gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein. Aanvang vergadering: 13:00 uur ( vanaf 12:00 uur welkom, KNCB zorgt voor eenvoudige lunch). Tijdens de informele lunch zal uitleg worden gegeven aan de hand van tekeningen en maquette over het mogelijke nieuwe KNCB Trainingscentrum bij Kampong. Agenda ALV 12-04-2014 1    Opening 2    Ingekomen stukken 3    Notulen van de algemene vergadering …

Read More »