Home - Jeugd - Jeugdcompetitie

Jeugdcompetitie

Competitieschema’s Flamingo Indoor toernooien | U17 U15 U13 | U11 U9

Peildata leeftijdsindelingen jeugdcompetities 2018

U17 geboren op of na 1 september 2000
U15 geboren op of na 1 september 2002
U13 geboren op of na 1 september 2004
U11 geboren op of na 1 september 2006
U9 geboren op of na 1 september 2008

Een Veilig Sport Klimaat doen we samen

Kinderen willen maar één ding: met plezier sporten met vrienden. Maar kinderen vinden het níet leuk als jij als ouder staat te schreeuwen langs de boundary of je met de coaching bemoeit bij de kooi. Of wanneer je het alleen maar hebt over winnen en runs of wickets. Ouders houden het sporten voor hun kinderen leuk, als ze positief aanmoedigen en het coachen over laten aan de coach. Én door te bedenken dat hun kind geen Messi is, zoals dat voetballertje zegt tegen Jochem van Gelder in dit filmpje. Of in ons geval: Tendulkar.. Lees de 10 afspraken voor ouders onder het filmpje. Samen zorgen we ervoor dat kinderen met plezier blijven cricketen.

Vertrouwenscontactpersoon

Als je vragen hebt over cricket, dan ga je natuurlijk naar je coach. Maar hoe zit dat met al die andere vragen? Horen pesten en schelden er eigenlijk ook allemaal bij? Of een negatieve sfeer? Of een begeleider die boos op wordt als je een wide bowlt. Of bij wie je je niet op je gemak voelt..? Bij wie kunnen jij of je ouders dan terecht met vragen of je verhaal?

Dan kun je Marike Dickmann bellen of mailen: 06-24537100 of marike.dickmann@kncb.nl.

Ze is er voor jou, je vrienden, begeleiders en ouders. Marike is als vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt van de Nederlandse Cricket Bond. Dat stukje “vertrouwen” staat daar niet voor niets. Ze zal je vragen vertrouwelijk behandelen. Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en je weet niet met wie je daarover kan praten op je club, dan zal Marike je, indien gewenst, doorverwijzen naar diegenen die je vraag kunnen beantwoorden of helpen een oplossing te vinden.

Vertrouwenspunt Sport

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport via www.vertrouwenspuntsport.nl of telefonisch 0900 2025590. Het Vertrouwenspunt Sport (een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden) bestaat uit een team van vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen en oplossingen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en negatieve coaching. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De sporter, ouder, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Ook wanneer vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken, kunnen ze contact zoeken met het Vertrouwenspunt Sport.

 De 10 Afspraken voor Ouders
  1. Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier cricket speelt, niet voor jouw plezier.
  2. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, ongeacht zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.
  3. Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin deel te nemen aan het spel.
  4. Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen.
  5. Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen.
  6. Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar uw kind. De coach kan prima zelf het team begeleiden.
  7. Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies.
  8. Kinderen leren van positieve voorbeelden. Waardeer dus goede prestaties en goed spel van álle cricketers.
  9. Je bent mede verantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
  10. Toon waardering voor alle coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.

Uitslagen en Wedstrijd- en scoreformulieren

Uitslagen zijn pas geldig na inleveren van een volledig ingevuld en goed leesbaar  wedstrijdformulier of scoreformulier, met vermelding van: datum, team, club, poule, alle voornamen, alle achternamen, scores, einduitslag.

Wedstrijdformulieren dienen per omgaande ingediend te worden bij de competitieleider (marike.dickmann@kncb.nl). Niet of gedeeltelijk ingevulde wedstrijd- en scoreformulieren of onleesbare formulieren worden niet verwerkt. Zonder ingeleverde wedstrijd- en scoreformulieren kan geen aanspraak gemaakt worden op een finaleplaats.

Raadpleeg voor actuele deadlines voor het inleveren van de wedstrijdgegevens, de vermeldingen bij de wedstrijdschema’s!

Speelgerechtigd tijdens finales

Om deel uit te kunnen maken van de selectie voor een finale, dient een speler minstens 50 % van de aangeboden wedstrijden in die poule te hebben gespeeld. Deze bepaling gaat boven het feit of de geboortedatum van de speler valt binnen de leeftijdsgrenzen van de competitie-indelingen. Het team dat geselecteerd wordt tijdens de finale, dient overeen te komen met het team dat tijdens de duur van de competitie gespeeld heeft.  Zie voor een volledige formulering van de bepalingen 13 en 22: jeugd, jeugdcompetitie, jeugdwedstrijdreglementen, competitiereglement.