Home - Laatste nieuws - Agenda ALV KNCB 10-12-2016

Agenda ALV KNCB 10-12-2016

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op zaterdag 10 December 2016 .

De vergadering wordt gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein.  Aanvang vergadering: 13:00 uur

Inloop met broodjes vanaf 12:00 uur

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en terugblik

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de vergadering d.d. 16 april 2016

5. Presentatie Kleefstra Almanak

6. Bestuursverkiezing.

De heer Rod Lyall heeft te kennen gegeven voortijdig af te treden.

7. Concept Beleidsnota

8. Financiën – Stand van Zaken 2016 / vooruitblik begroting 2017

9. Benoemingen Commissies

De heer P. van Wel treedt af als lid van de Financiële Commissie. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer Luuk de Leede (RA).

De heren R. Kemming en E. van der Vegt zijn eveneens aftredend maar stellen zich herkiesbaar.

10 Reglementen

11. Competitie

12. Rondvraag

13. Sluiting

Comments via Facebook

comments

Check Also

PAC voor Pakistan XI

Op een bewolkte maar droge middag heeft het Pakistan XI zaterdag op VCC de Pakistan …

Jeugd Talent-selectiedag zondag 23 september

A.s. zondag 23 september vindt de vierde editie van de Talent-Selectiedag van de KNCB plaats. …

Pakistan Ambassadors Cup op VCC

De jaarlijkse wedstrijd om de Pakistan Ambassadors Cup wordt op zaterdag 8 september, aanvang 14:00 …

Jeugdfinales U13 en U17 op VCC

De finales bij de jeugd in de U13 en UI17 worden komende zondag 9 september …