Home - Laatste nieuws - Agenda - Agenda ALV KNCB d.d. 11-04-2015

Agenda ALV KNCB d.d. 11-04-2015

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op zaterdag 11 april 2015. De vergadering wordt gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein. Aanvang vergadering : 13:00 uur (vanaf 12:00 uur welkom, de KNCB zorgt voor een eenvoudige lunch).

Agenda ALV KNCB dd 11-04-2015

1 – Opening

2 – Ingekomen stukken

3 – Notulen ALV KNCB 13 december 2014 

4 – Jaarverslagen

5 – Mededelingen

6 – Spirit of Cricket

7 – Benoeming Commissies

8 – Jaarrekening 2014 / Begroting 2015

9 – KNCB Trainingscentrum

10 – Reglementen

11 – Competitiezaken

12 – Rondvraag

13 – Sluiting

Comments via Facebook

comments

Check Also

Vacature KNCB bij Topsport & Talent

Er is een vacature bij de KNCB voor een medewerker op de afdeling Topsport & …

Tijdpad KNCB 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de communicatie tussen de KNCB en de clubs …

Twee vacatures bij KNCB

Binnen het bondsbureau van de KNCB zijn momenteel twee vacatures; een voor Manager Participatie en …

Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2019!

Het bestuur en het personeel van het bondsbureau van de KNCB wenst alle cricketers van …