Home - Laatste nieuws - Agenda - Agenda ALV KNCB d.d. 11-04-2015

Agenda ALV KNCB d.d. 11-04-2015

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering.

Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op zaterdag 11 april 2015. De vergadering wordt gehouden in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein. Aanvang vergadering : 13:00 uur (vanaf 12:00 uur welkom, de KNCB zorgt voor een eenvoudige lunch).

Agenda ALV KNCB dd 11-04-2015

1 – Opening

2 – Ingekomen stukken

3 – Notulen ALV KNCB 13 december 2014 

4 – Jaarverslagen

5 – Mededelingen

6 – Spirit of Cricket

7 – Benoeming Commissies

8 – Jaarrekening 2014 / Begroting 2015

9 – KNCB Trainingscentrum

10 – Reglementen

11 – Competitiezaken

12 – Rondvraag

13 – Sluiting

Comments via Facebook

comments

Check Also

Nederlandse club in Europese Cricket League

In de zomer van 2019 wordt voor het eerst de ‘European Cricket League’ georganiseerd. Een …

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO …

Weer een stukje cricketgeschiedenis

Twee sporthistorici, Jan Luitzen en Wim Zonneveld, onderzochten de herkomst van de voetbalsport in Nederland. …

Accommodatiecommissie voor pitches en méér

Wie de pitch van zijn veld wil verbeteren, kan terecht bij de KNCB accommodatiecommissie. Maar …