Home - Beleid - Commissies

Commissies

Commissies benoemd door de Algemene Vergadering van de KNCB

Commissie van Beroep

 • Prof. mr. F.A.W. Bannier – voorzitter (voor jaar 2019)
 • Mr. H.L.J. Walhain – secretaris (voorjaar 2019)
 • Mr. J. Kneppelhout (voorjaar 2019)
 • Mr. A.A.M. Hesseling (voorjaar 2019)
 • Mr. W.B. Klaus (voorjaar 2021)
 • Mr. G.J. Kemper (plv. lid – voorjaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Alex de la Mar

Postadres:
KNCB Commissie van Beroep
p/a Bondsbureau KNCB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
e-mail: cricket@kncb.nl

Tuchtcommissie 

 • R.L. Buijze (voorjaar 2019)
 • Mr. W.T. Doyer (voorjaar 2019)
 • Mw. mr. F. Janss (voorjaar 2019)
 • Mr. E. Lambers (voorjaar 2019)
 • Mw. mr. M.A. Lubbers (voorjaar 2019)
 • A. Mohamed (voorjaar 2019)
 • Mr. C.M.E. van Nispen tot Sevenaer (voorjaar 2019)
 • A. Sohrabkhan (voorjaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Alex de la Mar

Postadres:
KNCB Tuchtcommissie
p/a Bondsbureau KNCB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
e-mail: cricket@kncb.nl

Financiële Commissie

 • R.J. Kemming (najaar 2019)
 • E.A. van der Vegt (najaar 2019)
 • L. de Leede (najaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Alex de la Mar

Commissies benoemd door het bestuur

Scheidsrechterscommissie (SRC)

 • S.W. Lubbers: voorzitter
 • D. Hardy: secretaris E davehardy1949@gmail.com
 • J.P.A.W. Molenaar: opleidingen/aanstellingen/internationaal E wmor@casema.nl
 • R.M. van Keulen: penningmeester
 • J. Hilhorst: tuchtzaken/umpire performance
 • Deepraj Das: lid
 • Rob Kemming: adviseur

Andere aanvangstijd van een wedstrijd? Doorgeven aan dhr. Molenaar

Contactpersoon Bondsbureau:
nntb

Accommodatiecommissie

 • F.A. de Jongh: voorzitter
 • D. Hardy: secretaris/ communicatie E: davehardy1949@gmail.com
 • P. Polak: technische zaken
 • Th. Sikkema: lid
 • David Woutersen: lid

Contactpersoon Bondsbureau:
nntb

Archief en Bibliotheek Commissie

 • T. Hartman: Voorzitter
 • A.P. Matthijssen
 • D.G.F. Noorhoff
 • T.E. Buma
 • A.H.A. de Neef
 • R.J. Lyall
 • I. van der Elst: secretariaat

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Bedrijfscricket

 • M. Zaal: Voorzitter
 • F. Klaus: Secretaris

Contactpersoon Bondsbureau:
Alex de la Mar

Commissie Dames- en Meisjescricket

 • H.P. van Arkel: Voorzitter
 • B. Timmer: lid
 • S. Trouw: lid
 • T.J.E. Maathuis: lid

Contactpersoon Bondsbureau:
Sean Trouw

Dispensatiecommissie

 • R.J. Lyall
 • T. Hartman

Contactpersoon Bondsbureau:
nntb

Jeugdcommissie

 • J. Heggelman: voorzitter
 • M.C. Dickmann: Development Manager Bondsbureau/secretaris
 • B. Boissevain: KNCB bestuurslid
 • P. de Leede: lid
 • R.J. Lyall: lid
 • S. Shrestha: Development Officer Bondsbureau

Contactpersoon Bondsbureau:
Marike Dickmann of Subir Shrestha

Keuzecommissie Nederlands XI heren

 • J. Smits: voorzitter
 • P. Borren
 • R. Lefebvre

Contactpersoon Bondsbureau:
Roland Lefebvre

Medische Commissie

 • R.F. van Oosterom: voorzitter
 • J. du Pon

Contactpersoon Bondsbureau:
Roland Lefebvre

Reglementencommissie

 • S.W. Lubbers: voorzitter
 • J.P.A.W. Molenaar: secretaris
 • A.R.J.M. van Huut: lid
 • A. de la Mar: bondsbureau
 • M.C. Dickmann: competitieleider junioren
 • Nntb: competitieleider senioren

Contactpersoon Bondsbureau:
Alex de la Mar

Evenementencommissie

 • R.J. Kemming: voorzitter
 • J.P.A.W. Molenaar: officials
 • P.P. Mulder: lid

Contactpersoon Bondsbureau:
Pamela Mulder