Home - Beleid - Commissies

Commissies

Commissies benoemd door de Algemene Vergadering van de KNCB

Commissie van Beroep

 • Prof. mr. F.A.W. Bannier – voorzitter (voor jaar 2019)
 • Mr. H.L.J. Walhain – secretaris (voorjaar 2019)
 • Mr. J. Kneppelhout (voorjaar 2019)
 • Mr. A.A.M. Hesseling (voorjaar 2019)
 • Mr. W.B. Klaus (voorjaar 2021)
 • Mr. G.J. Kemper (plv. lid – voorjaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Postadres:
KNCB Commissie van Beroep
p/a Bondsbureau KNCB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
E-mail: ingrid.van.der.elst@kncb.nl

Tuchtcommissie 

 • R.L. Buijze (voorjaar 2019)
 • Mr. W.T. Doyer (voorjaar 2019)
 • Mw. mr. F. Janss (voorjaar 2019)
 • Mr. E. Lambers (voorjaar 2019)
 • Mw. mr. M.A. Lubbers (voorjaar 2019)
 • A. Mohamed (voorjaar 2019)
 • Mr. C.M.E. van Nispen tot Sevenaer (voorjaar 2019)
 • A. Sohrabkhan (voorjaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Postadres:
KNCB Tuchtcommissie
p/a Bondsbureau KNCB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
E-mail: ingrid.van.der.elst@kncb.nl

Financiële Commissie

 • R.J. Kemming (najaar 2019)
 • E.A. van der Vegt (najaar 2019)
 • L. de Leede (najaar 2019)

Contactpersoon Bondsbureau:
Jaap Wals

Commissies benoemd door het bestuur

Accommodatiecommissie

 • F.A. de Jongh: voorzitter
 • D. Hardy: secretaris/ communicatie E: davehardy1949@gmail.com
 • Th. Sikkema: lid

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Archief en Bibliotheek Commissie

 • T. Hartman: Voorzitter
 • A.P. Matthijssen
 • D.G.F. Noorhoff
 • T.E. Buma
 • A.H.A. de Neef
 • R.J. Lyall
 • P. van Rooij
 • I. van der Elst: secretariaat

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Commissie Dames- en Meisjescricket

 • H.P. van Arkel: Voorzitter
 • B.H.J. Timmer: lid
 • S. Trouw: lid
 • T.J.E. Maathuis: lid

Contactpersoon Bondsbureau:
Sean Trouw

Dispensatiecommissie

 • R.J. Lyall
 • T. Hartman

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Jeugdcommissie

 • J. Heggelman: voorzitter
 • B. Boissevain: KNCB bestuurslid
 • R.J. Lyall: lid
 • S. Shrestha: Development Officer Bondsbureau

Contactpersoon Bondsbureau:
Subir Shrestha

Medische Commissie

 • R.F. van Oosterom: voorzitter
 • J. du Pon

Contactpersoon Bondsbureau:
Roland Lefebvre

Reglementencommissie

 • J.P.A.W. Molenaar: secretaris
 • A.R.J.M. van Huut: lid
 • A. de la Mar: bondsbureau

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst

Scheidsrechterscommissie (SRC)

 • D. Hardy: secretaris E davehardy1949@gmail.com
 • J.P.A.W. Molenaar: opleidingen/aanstellingen/internationaal E wmor@casema.nl
 • J. Hilhorst: tuchtzaken/umpire performance
 • D. Das: lid
 • S. Bhagat: lid
 • J.P. Wentink: lid
  Adviseur: R.J. Kemming

Contactpersoon Bondsbureau:
Ingrid van der Elst