Home - Club Nieuws

Club Nieuws

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO (Association of Cricket Officials) diverse scoringscursussen voor zowel level 1 als level 2. Bij de level 2 cursus zullen ook buitenlandse scorers aanwezig zijn, dus deze wordt voornamelijk in het Engels gegeven. De cursusleider is zoals gewoonlijk Rod Lyall. Tevens is er de mogelijkheid om een gratis Online Introductiecursus van de ECB ACO te doen. Voor alle informatie kunt u op de cursuspagina op de KNCB website deze informatie vinden onder de tab Cursussen/Scorer opleidingen Daarnaast, zijn de data voor de umpire cursussen ook bekend. …

Read More »

KNCB Accommodatiecommissie voor pitches en méér

Wie de pitch van zijn veld wil verbeteren, kan terecht bij de KNCB accommodatiecommissie. Maar de commissie met als leden Frits de Jongh (voorzitter), Dave Hardy (secretaris) en Theo Sikkema adviseert over méér dan pitches alleen. Door het overlijden van Paul Polak en het terugtreden van David Woutersen als commissielid is de accommodatiecommissie op zoek naar nieuwe leden. Degene die interesse heeft om zitting te nemen in de accommodatiecommissie, kan hierover contact opnemen met Frits de Jongh via: fadejongh@gmail.com of via 06-51212628. Sinds twee jaar is Frits de Jongh voorzitter van de commissie. Hij heeft gemerkt dat bij de clubs een groeiende behoefte is …

Read More »

Nieuwe cricketclub in Eindhoven

Voor het seizoen 2018 meldde zich een groep zeer enthousiaste jongens uit de omgeving van Eindhoven en Veldhoven bij de KNCB. Deze cricketers hadden de wens een cricketvereniging op te starten en hadden al het nodige voorbereidingswerk gedaan. Helaas kwam de competitie van 2018 te snel om deelname daaraan te realiseren. Cricketvereniging MOP was zo gastvrij om deze groep cricketliefhebbers onderdak te bieden voor het seizoen 2018. Zo had MOP opeens een tweede seniorenteam, dat het cricketjaar afsloot als kampioen van de 3de klasse. Gedurende en na het seizoen is de groep jongens druk bezig geweest om hun plannen in …

Read More »

Verenigingsbijeenkomsten maart/april/mei 2019

In de maanden maart, april en mei komt de KNCB naar de clubs toe in een zestal bijeenkomsten voor cricketverenigingen. Dit is onderdeel van de nieuwe beleidscyclus van de KNCB. Er wordt input van de aanwezige clubs gevraagd inzake het Strategisch Plan 2020-2024, het Jaarplan 2020, de positionering –‘het unieke verhaal van cricket’- van de cricketsport in het Nederlandse sportlandschap, en de verenigingsondersteuning vanuit de KNCB. De bijeenkomsten (aanvang 19.30 uur) zijn als volgt gepland: Regio Amsterdam: 27 maart 2019, VRA Regio Midden: 3 april 2019, Kampong Regio Den Haag: 10 april, Quick Haag Regio Rotterdam: 24 april, Sparta Regio …

Read More »

Eindhoven gaat indoor

Cricketclub Eindhoven organiseert opnieuw een evenement waaraan andere cricketverenigingen en -teams kunnen deelnemen. Het gaat om de “Eindhoven Cricket League”, een 6-a-side Indoor Tapeball toernooi op zaterdag 2 maart in sporthal De Strijp in Eindhoven. De inschrijving kan gedaan worden tot en met aanstaande zondag 17 februari via het e-mailadres: eclcricket@yahoo.com. De kosten voor deelname bedragen €150,00; daarvoor krijg je een hele dag vol veel en spectaculaire cricketwedstrijden, een heerlijke Indiase lunch, zijn er geldprijzen, en een trofee, voor de winnaar en de nummer twee, en ook voor de beste batsman en bowler. Meer informatie is te verkrijgen via Umair …

Read More »

Gekleurde kleding

Kleding en Ballen Tijdens de algemene vergadering van de KNCB van 15 december 2018 is de vergadering, op voorspraak van het KNCB-bestuur akkoord gegaan met de invoering van gekleurde kleding in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse. Samenvatting Besluit: Alle competities gaan op termijn over naar gekleurde kleding, witte bal en zwarte screens,maar de implementatie zal worden gefaseerd. In 2019 wordt de witte bal,gekleurde kleding en zwarte screens voor de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse verplicht gesteld. De ballen voor deze klassen worden centraal ingekocht door de KNCB. Kledingontwerpen dienen, conform de KNCB-reglementen, voorafgaand aan de competitie goedkeuring te verkrijgen van de bond. Voor alle andere competities geldt een …

Read More »

Competitiezaken

Zoals bekend zal de voetbalcompetitie dit jaar voor het eerst doorlopen tot zeker het derde weekend  van mei. Vanzelfsprekend kan dit voor verenigingen die de velden delen met een voetbalafdeling tot de nodige problemen leiden. Wij stellen het op prijs om z.s.m. van u te vernemen of een dergelijk probleem zich op uw vereniging dreigt voor te doen. In samenspraak met de KNVB hopen wij vervolgens passende oplossingen te vinden. Als gevolg van personele wijzigingen binnen het bondsbureau en daarmee het vertrek van Marike Dickmann (competitieleider Jeugd), worden alle competitieaangelegenheden ondergebracht bij Alex de la Mar. Hoe eerder wij van de verenigingen weten …

Read More »

Wijziging loonheffingskorting buitenlandse werknemers per 01-01-2019

Met ingang van 01-01-2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Deze maatregel moet voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting moeten terugbetalen, wanneer zij daar geen recht op hebben. Buitenlandse belastingplichtigen die recht hebben op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen, kunnen de heffingskortingen via hun aangifte inkomstenbelasting incasseren. Met ingang van 01-01-2019 komen er meer loonbelastingtabellen vanwege het te maken onderscheid tussen onderstaande groepen werknemers: Inwoners van Nederland: werknemers die hier een permanente woon- of verblijfplaats hebben Niet-inwoners van Nederland: werknemers afkomstig uit EU-landen, EER-landen, Zwitserland of BES-landen Niet-inwoners van Nederland: werknemers …

Read More »