Home - KNCB

KNCB

Nieuw Europees toernooi / New European League is ‘Euro T20 Slam’

De naam van de nieuwe Europese franchise T20 competitie met teams uit Ierland, Nederland en Schotland, is bekendgemaakt: het toernooi zal als de  ‘Euro T20 Slam’ door het leven gaan. The recently-announced European T20 franchise competition that will be played across Ireland, Scotland and The Netherlands will be known as the ‘Euro T20 Slam’. De competitie vindt plaats tussen 30 augustus en 22 september 2019 in dezelfde opzet als andere T20 leagues wereldwijd, dus met teams die gevestigd zijn in en uitkomen onder de naam van grote steden (zes teams, twee van ieder land). De naam werd onthuld nadat er …

Read More »

(Concept) Agenda ALV KNCB 17 april 2019

Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering. Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 17 april 2019. De vergadering wordt gehouden op het KNCB Bondsbureau aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. Inloop vanaf 19:00 uur; aanvang vergadering 19:30 uur. Concept Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen KNCB ALV dd 15-12-2018 5. Jaarverslagen (ter vaststelling) Accommodatiecommissie 2018 Archiefcommissie 2018 Commissie van Beroep 2018 Dames- en meisjescricket Commissie 2018 Scheidsrechterscommissie 2018 Tuchtcommissie 2018 6. Financiën: Concept Jaarrekening 2018 …

Read More »

Nieuwe Europese T20 in 2019 / New European T20 League in 2019

DUBLIN, EDINBURGH, NIEUWEGEIN Cricket Ierland is in samenwerking met Cricket Schotland en de KNCB gekomen tot de organisatie van een nieuwe Europese T20 competitie, die van 3 augustus tot en met 22 september plaatsvindt. A new European T20 Cricket League has been sanctioned by Cricket Ireland to be held from 30 August to 22 September 2019, following an agreement between the boards of Cricket Ireland, Cricket Netherlands and Cricket Scotland. Overeenkomstig andere bekende T20-leagues die over de hele wereld worden gespeeld, betreft het een toernooi met franchise teams die in steden zijn gebaseerd (zes teams, twee van ieder land). In …

Read More »

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO (Association of Cricket Officials) diverse scoringscursussen voor zowel level 1 als level 2. Bij de level 2 cursus zullen ook buitenlandse scorers aanwezig zijn, dus deze wordt voornamelijk in het Engels gegeven. De cursusleider is zoals gewoonlijk Rod Lyall. Tevens is er de mogelijkheid om een gratis Online Introductiecursus van de ECB ACO te doen. Voor alle informatie kunt u op de cursuspagina op de KNCB website deze informatie vinden onder de tab Cursussen/Scorer opleidingen Daarnaast, zijn de data voor de umpire cursussen ook bekend. …

Read More »

Tijdpad KNCB 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de communicatie tussen de KNCB en de clubs in het kalenderjaar inzake belangrijke data in 2019. (Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.) Gehele jaar: Inschrijven KNCB-cursussen (coaches / scorers / umpires) Verzoeken tot verenigingsondersteuning (zie onder) Contactinformatie KNCB-medewerkers De medewerkers van het Bondsbureau zijn gedurende het gehele jaar telefonisch en via de e-mail bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien. De contactgegevens staan op de KNCB website (link). Het algemene e-mail adres van de KNCB is: cricket@kncb.nl Onderwerpen/Medewerkers (0.v.) Financiën / contact KNCB-Bestuur / Seniorencompetitie: Alex de la Mar Jeugd …

Read More »

Twee vacatures bij KNCB

Binnen het bondsbureau van de KNCB zijn momenteel twee vacatures; een voor Manager Participatie en een voor Manager Marketing & Communicatie. Ben je geïnteresseerd om mee te helpen cricket in Nederland verder op de kaart te zetten, dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk 25 januari 2019 een motivatiebrief en CV aan de KNCB te sturen. Voor de omschrijving van de vacante functies verwijzen we graag naar de vacatureteksten op onze website. Manager Participatie Manager Marketing & Communicatie

Read More »