Home - KNCB - Mededelingen

Mededelingen

maart, 2019

 • 20 maart

  Nieuw Europees toernooi / New European League is ‘Euro T20 Slam’

  De naam van de nieuwe Europese franchise T20 competitie met teams uit Ierland, Nederland en Schotland, is bekendgemaakt: het toernooi zal als de  ‘Euro T20 Slam’ door het leven gaan. The recently-announced European T20 franchise competition that will be played across Ireland, Scotland and The Netherlands will be known as the ‘Euro T20 Slam’. De competitie vindt plaats tussen 30 augustus en 22 september 2019 in dezelfde opzet als andere T20 leagues wereldwijd, dus met teams die gevestigd zijn in en uitkomen onder de naam van grote steden (zes teams, twee van ieder land). De naam werd onthuld nadat er …

 • 20 maart

  (Concept) Agenda ALV KNCB 17 april 2019

  Aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en de adviseurs van de algemene vergadering. Het bestuur van de K.N.C.B. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 17 april 2019. De vergadering wordt gehouden op het KNCB-bondsbureau aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. Inloop vanaf 19:00 uur; aanvang vergadering 19:30 uur. Concept Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de vergadering d.d. 15 december 2018. 5. Jaarverslagen (ter vaststelling) 6. Financiën: Jaarrekening 2018 (ter vaststelling) 7. Oprichtingsakte Cricket Nederland BV (ter vaststelling) 8. Voortgang Ontwikkelagenda 2018-2019 (ter informatie; ter …

 • 6 maart

  Nieuwe Europese T20 in 2019 / New European T20 League in 2019

  DUBLIN, EDINBURGH, NIEUWEGEIN Cricket Ierland is in samenwerking met Cricket Schotland en de KNCB gekomen tot de organisatie van een nieuwe Europese T20 competitie, die van 3 augustus tot en met 22 september plaatsvindt. A new European T20 Cricket League has been sanctioned by Cricket Ireland to be held from 30 August to 22 September 2019, following an agreement between the boards of Cricket Ireland, Cricket Netherlands and Cricket Scotland. Overeenkomstig andere bekende T20-leagues die over de hele wereld worden gespeeld, betreft het een toernooi met franchise teams die in steden zijn gebaseerd (zes teams, twee van ieder land). In …

 • 4 maart

  Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

  Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO (Association of Cricket Officials) diverse scoringscursussen voor zowel level 1 als level 2. Bij de level 2 cursus zullen ook buitenlandse scorers aanwezig zijn, dus deze wordt voornamelijk in het Engels gegeven. De cursusleider is zoals gewoonlijk Rod Lyall. Tevens is er de mogelijkheid om een gratis Online Introductiecursus van de ECB ACO te doen. Voor alle informatie kunt u op de cursuspagina op de KNCB website deze informatie vinden onder de tab Cursussen/Scorer opleidingen Daarnaast, zijn de data voor de umpire cursussen ook bekend. …

februari, 2019

 • 11 februari

  Vacature KNCB bij Topsport & Talent

  Er is een vacature bij de KNCB voor een medewerker op de afdeling Topsport & Talent voor 0,3 fte. Door op onderstaande pdf te klikken, is er meer informatie over deze vacature te vinden. De deadline voor het insturen van de sollicitatie ligt op 1 maart a.s. Medewerker Topsport en Talent

januari, 2019

 • 11 januari

  Twee vacatures bij KNCB

  Binnen het bondsbureau van de KNCB zijn momenteel twee vacatures; een voor Manager Participatie en een voor Manager Marketing & Communicatie. Ben je geïnteresseerd om mee te helpen cricket in Nederland verder op de kaart te zetten, dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk 25 januari 2019 een motivatiebrief en CV aan de KNCB te sturen. Voor de omschrijving van de vacante functies verwijzen we graag naar de vacatureteksten op onze website. Manager Participatie Manager Marketing & Communicatie

december, 2018

 • 21 december

  Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2019!

  Het bestuur en het personeel van het bondsbureau van de KNCB wenst alle cricketers van Nederland heel prettige Kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar, met veel en goed en bovenal gezellig cricket, toe! Het bondsbureau is gesloten van Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december) tot en met Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari.).

 • 17 december

  Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

  De KNCB en haar leden sloten zaterdag 15 december het cricketjaar 2018 af met een lange, ruim vierenhalf uur durende, en druk bezochte ledenvergadering in Nieuwegein. Er werd na de opening door voorzitter Betty Timmer stilgestaan bij de in het afgelopen half jaar overleden cricketvrienden, onder wie erelid Klaas Vervelde die heel veel heeft betekend voor het Nederlandse cricket in de eerste stappen op het internationale podium Voorafgaande aan deze vergadering waren er in juni, september en november enkele voorbereidende bijeenkomsten geweest, waarin de verenigingen alvast hun ideeën en meningen kwijt konden over onderwerpen die ook bij deze ALV ter …