Home - Club Advies en Contact - KNCB Subsidie

KNCB Subsidie

In 2014 voerde het bestuur van de KNCB een subsidie regeling in ter bevordering van de ontwikkeling van jeugd en dames. Vanaf 2017 zal de KNCB Jeugd -en Dames subsidie vervangen worden door een algemene subsidieregeling voor alle verenigingen: de Club Score Card (in ontwikkeling). In de nieuwe regeling hoeven de verenigingen geen aanvraag te doen, maar worden subsidies toegekend aan de hand van een Club Score Card. De hoogte van het subsidie bedrag is afhankelijk van onder andere de faciliteiten, omvang en groei van de vereniging. Ook de ontwikkeling van jeugd en dames zal in de Club Score Card worden opgenomen.

De Club Score Card zal voorgelegd worden aan verenigingen tijdens de KNCB ALV in het voorjaar van 2017. Meer informatie over de Club Score Card volgt zo spoedig mogelijk.

 

KNCB Jeugdsubsidie 2016

Voor het derde jaar op rij ondersteunt het bestuur van de KNCB de opbouw van verenigingen door in 2016 subsidie te verlenen op jeugdinitiatieven. Het totale beschikbare bedrag voor 2016 is vastgesteld op €25.000. Verenigingen kunnen tot maximaal €1.500 per jaar aanvragen. Subsidies kunnen tot 1 november worden aangevraagd bij het KNCB-bondsbureau, Marike Dickmann (marike.dickmann@kncb.nl) en worden na goedkeuring uitgekeerd aan het einde van het jaar. Verenigingen kunnen via het bijbehorende formulier (zie onderstaand) aanvragen indienen in de volgende rubrieken:

 

A. Subsidie op deelname aan Coaching Cursus Level 2 en/of bijscholing voor coaches (KNCB workshops).

De subsidie op de coaching cursus wordt na deelname én succesvol afronden van de cursus verleend, en zal bestaan uit de kosten van de cursus exclusief de EHBO-cursus (in 2016: ca €85). De subsidie op bijscholing wordt verleend na deelname aan KNCB workshops.

Subsidie dient ter stimulering van:
·         verhoging van het aantal gediplomeerde cricketcoaches in Nederland, die het gehele jaar beschikbaar zijn voor (jeugd-)coaching
·         het onderhouden van de kennis en vaardigheden van de gediplomeerde jeugdcoaches
·         verhoging van de cricketvaardigheden van (jeugd-)spelers.

 

B. Financiële ondersteuning van wervingsactiviteiten van verenigingen in de buurt c.q. cricket op scholen en omringende sportverenigingen, en bij omniverenigingen.

Deze financiële ondersteuning van wervingsactiviteiten is beschikbaar onder de volgende voorwaarden:
.        subsidieaanvraag moet verifieerbaar zijn en gepaard gaan met een lijst van locaties waar de wervingsactiviteiten hebben plaatsgevonden: naam scholen en/of sportverenigingen/buurtevenementen, datum, plaats, aantal jongens/meisjes.

Subsidie dient ter stimulering van:
.         de kwantiteit en kwaliteit van de wervingsactiviteiten van verenigingen
·         de samenwerking van de verenigingen met de buurtgemeenschap en de gemeente
·         de verhoging van het aantal jeugdleden
·         de versterking van de toekomst van verenigingen door structurele en gerichte wervingsactiviteiten.

 

C. Financiële ondersteuning van jeugdactiviteiten op de vereniging.

Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning op vervolgactiviteiten van de werving en andere jeugdactiviteiten op de vereniging (schooltoernooien, kennismakingsdagen, open dagen), cricketactiviteiten in de vakantie (kampen, tours, toernooien, vriendschappelijke wedstrijden) en indoorprogramma’s.

Deze financiële ondersteuning van jeugdactiviteiten is beschikbaar onder de volgende voorwaarden:
.         de jeugdactiviteiten staan o.l.v. een ECB Level 2 gediplomeerde coach
.         de jeugdactiviteit wordt ondersteund door een vrijwilliger voor administratie en contact jeugdleden en hun ouders
.         de aanvraag voor subsidie moet verifieerbaar zijn: de inhoud van de jeugdactiviteiten worden omschreven, met datum wanneer de activiteiten plaatsvinden.

Subsidie dient ter stimulering van:
·         het bevorderen van de overstap van kennismakingsactiviteiten naar lidmaatschap van de potentiële jeugdleden.
·         het bevorderen van het aanbieden van jeugdevenementen buiten het reguliere competitie- en trainingsschema, het gehele jaar door.

 

D. Aanschaf spelmateriaal en coaching materiaal.

Verenigingen kunnen subsidie aanvragen op de aanschaf van KNCB kwiksets tegen kostprijs (€ 65 exclusief verzendkosten).
KNCB kwiksets met het logo van de KNCB en CricKIDS vormen onderdeel van het promotiepakket CricKIDS. Het promotiepakket CricKIDS bestaat voorts uit gratis KNCB wervingsfolders met een clinicprogramma voor verenigingen voor omringende scholen, omniverenigingen en sportverenigingen en de gratis folder met wervingstips voor verenigingen “Aan de slag met CricKIDS”.

Deze financiële ondersteuning is beschikbaar onder de volgende voorwaarde:
.        de aanvraag moet verifieerbaar zijn en gepaard gaan met bewijs van aankoop en/of facturen.

Subsidie dient ter stimulering van:
·         ondersteuning van wervingsactiviteiten en jeugdevenementen van verenigingen.Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor cricket- en trainingsmateriaal voor de jeugd voor het gebruik tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen, bijvoorbeeld:
·         inhoud team bags (helm, legguards, handschoenen)
·         trainingsmateriaal voor jeugd
·         lesmateriaal voor coaches

Subsidie dient ter stimulering van de coaching activiteiten voor de jeugd
·         op de vereniging
·         op naburige scholen
·         op naburige sportverenigingen

 

E. Financiële ondersteuning van in e-cricket geregistreerde jeugdleden.

Verenigingen met spelers in de KNCB-jeugdcompetitie ontvangen automatisch aan het einde van het jaar  subsidie op de in e-cricket geregistreerde jeugdleden (peildatum 1 september). Deze verenigingen hoeven daarvoor dus geen extra aanvraag te doen via het daarvoor bestemde KNCB-subsidieformulier. Verenigingen met jeugdleden die actief zijn buiten de KNCB jeugdcompetitie, wordt verzocht dat kenbaar te maken op het KNCB-subsidieformulier.Voor de afdracht van €5 lidmaatschap voor jeugdleden door de verenigingen aan de KNCB, geldt de volgende subsidie:
Tip en Runleden: 125 % subsidie
U9-U10-U12 leden: 100 % subsidie
U14-U16 leden: 50 % subsidie

Subsidie dient ter stimulering van het registreren van jeugdleden van verenigingen in e-cricket.

Subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarde:
·         jeugdleden dienen correct in e-cricket geregistreerd te zijn met voornaam, achternaam, geboortedatum, volledige adresgegevens, J/M, begindatum lidmaatschap.

 

Aanvragen moeten ingediend worden op het daarvoor bestemde  formulier met een duidelijke beschrijving van de geplande activiteiten.
Stuur de aanvraag naar Marike Dickmann: marike.dickmann@kncb.nl20160520 aanvraagformulier KNCB subsidie