Home - Competitie - Spirit of Cricket

Spirit of Cricket

Naast de Laws die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels. Deze zijn in de late 1990 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’. Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheden om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen. Sinds deze tijd is de Spirit of Cricket ook meegenomen in de Laws (Preamble) en in het Tuchtreglement.

In 2016 hebben de aanvoerders van de Topklasse een Herenakkoord getekend waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.

In onderstaande tabbladen meer informatie over wat de Spirit of Cricket precies is en materialen om deze boodschap uit te dragen. Hiernaast is een formulier ontwikkeld waarin iedereen schendingen van de Spirit of Cricket kan melden.

Het Tuchtreglement definieert de Spirit of Cricket op een prachtige wijze:

Cricket is een spel dat veel van zijn unieke aantrekkelijkheid dankt aan het feit dat het niet alleen gespeeld moet worden volgens de Laws (de spelregels), maar ook dat het gespeeld moet worden in de Spirit of the Game (de Geest van het Spel).

Iedere handeling die gezien kan worden als een affront van deze Spirit is een belediging van het spel zelf. De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van fair play ligt bij de aanvoerders.

Er zijn twee Laws die de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de teams duidelijk bij de aanvoerder leggen.

De verantwoordelijkheid van aanvoerders.

De aanvoerders zijn te allen tijde verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het spel gespeeld wordt in de Spirit of the Game en de tradities van het spel alsook volgens de Laws.

Het gedrag van spelers

Wanneer een speler nalaat de instructies van een scheidsrechter op te volgen, in woord of gebaar een handeling van een scheidsrechter bekritiseerd, aangeeft het met een scheidsrechter niet eens te zijn (“showing dissent”), dan wel in zijn algemeenheid zich gedraagt op een manier die het spel in opspraak kan brengen, dan zal de betreffende scheidsrechter dit in eerste instantie mededelen aan de andere scheidsrechter en aan de aanvoerder van de speler, en deze laatste opdragen daartegen op te treden.

Fair en unfair play

Volgens de Laws zijn de scheidsrechters de enige beoordelaar van fair en unfair play.

De scheidsrechter mag op ieder moment ingrijpen en het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder om op te treden wanneer dat verlangd wordt.

De scheidsrechters zijn bevoegd om in te grijpen in geval van:

–           het verspillen van tijd,
–           het beschadigen van de pitch,
–           het gevaarlijk of unfair bowlen,
–           het manipuleren van de bal,
–           iedere andere handeling die zij unfair achten.

De Spirit of the Game betekent respect voor:

–           de tegenstanders,
–           de eigen aanvoerder een teamgenoten,
–           de rol van de scheidsrechters,
–           het spel en zijn traditionele waarden.

Het is in strijd met de Spirit of the Game:

–           om een beslissing van een scheidsrechter in woord, gedrag of gebaar te betwisten,
–           om grof, beledigend, grievend of krenkend taalgebruik te gebruiken tegen een tegenstander of een scheidsrechter,
–           om zich over te geven aan bedrog of enige bedrieglijke handelingen, zoals

  1. appelleren, wetende dat de batsman niet uit is,
  2. op een agressieve manier op een scheidsrechter toelopen tijdens het appelleren,
  3. trachten een tegenstander af te leiden hetzij verbaal hetzij door intimidatie met voortdurend handgeklap of onnodig geluid onder het mom van enthousiasme of aansporing van zijn eigen team.

De gedragsregels zijn kort en simpel:

Have fun

Play hard, play fair

Respect opponents

Respect captains

Respect officials

Via onderstaand formulier kunt u uw positieve verhalen of klachten over personen / teams / officials / bestuurders kwijt ten aanzien van Spirit of Cricket. De gegevens worden verzameld en daar waar nodig wordt actie ondernomen. Let wel dat dit geen wijze is om een Tuchtzaak aan te spannen. Hier dient het proces te worden gevolgd zoals staat beschreven in het Tuchtreglement. De meldingen zijn niet anoniem zodat in gesprek kan worden getreden met de personen in kwestie.


Velden met een * zijn verplicht.

Ieder jaar worden er lezingen gegeven op Lord’s door MCC leden. Hieronder de lijst met personen en hun lezingen.

2015 Rod Marsh Bekijk op Youtube
2014 Sir Ian Botham Bekijk op YouTube
2013 Simon Taufail Bekijk op YouTube
2012 Tony Greig Bekijk op YouTube
2011 Kumar Sangakarra Bekijk op YouTube
2010 Imran Khan
2009 Adam Gilchrist
2008 The Most Reverend Dr Desmond Tutu
2007 Christopher Martin-Jenkins
2006 Martin Crowe
2005 Geoffrey Boycott
2004 Sir Clive Lloyd
2003 Sunil Gavaskar
2002 Barry Richards
2001 Richie Benaud