Home - Competitiezaken

Competitiezaken

Zoals bekend zal de voetbalcompetitie dit jaar voor het eerst doorlopen tot zeker het derde weekend  van mei. Vanzelfsprekend kan dit voor verenigingen die de velden delen met een voetbalafdeling tot de nodige problemen leiden. Wij stellen het op prijs om z.s.m. van u te vernemen of een dergelijk probleem zich op uw vereniging dreigt voor te doen. In samenspraak met de KNVB hopen wij vervolgens passende oplossingen te vinden.

Als gevolg van personele wijzigingen binnen het bondsbureau en daarmee het vertrek van Marike Dickmann (competitieleider Jeugd), worden alle competitieaangelegenheden ondergebracht bij Alex de la Mar. Hoe eerder wij van de verenigingen weten hoeveel teams en in welke leeftijdscategorieën teams worden ingeschreven, des te beter kunnen wij de werkdruk voorafgaand aan het seizoen het hoofd bieden. Inschrijfformulieren worden binnenkort aan de bij de KNCB aangesloten verenigingen toegezonden.

Als gevolg van de uitspraak van de Tucht Commissie en daarop volgend de uitspraak van de Commissie van Beroep in de zaak van de KNCB tegen Punjab CCR 2018 heeft het bestuur moeten besluiten de ‘buitenlandse speler regeling’ voor 2019 aan te passen. In het nieuwe reglement zal de nationaliteit van de spelers geen rol meer spelen. Daar staat tegenover dat de spelerslijst zoals die in het begin van het seizoen moet worden ingeleverd, centraal staat in de nieuwe regeling, waardoor clubs vroegtijdig keuzes moeten maken, waarbij zij het gedurende het hele seizoen moeten doen met de spelers die op die lijst staan. Estafette-coaches, die feitelijk op toeristenvisa binnenkomen, kunnen dus niet worden vervangen door een andere speler die daarna wordt ingevlogen.

Voor erkenning als speler-coach zal een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk zijn. Daar staat tegenover dat vervanging niet meer aan een tijdslimiet gebonden is.

De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt in het KNCB Huishoudelijk Reglement en het Competitiereglement regulier 2019.

Speeldata Top-, Hoofd en Eerste Klasse 2019 : 
Mei: zaterdag 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 30/5
Juni: zaterdag 1/6, 8/6, 10/6 15/6 en zondag 23/6, 30/6
Juli: zondag 7/7, 14/7, 21/7  (vrij weekend 27 en 28 juli)
Augustus:  zondag 4/8, 11/8, 18/8 en 25/8

Zoals ook in voorgaande seizoen het geval was, worden verregende wedstrijden NIET ingehaald.

Overschrijvingen dienen uiterlijk op 15 februari bij de KNCB binnen te zijn. Verzoeken die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Kleding en Ballen
Tijdens de algemene vergadering van de KNCB van 15 december 2018 is de vergadering, op voorspraak van het KNCB-bestuur akkoord gegaan met de invoering van gekleurde kleding in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse.

Samenvatting Besluit:

  • Alle competities gaan op termijn over naar gekleurde kleding, witte bal en zwarte screens,maar de implementatie zal worden gefaseerd.
  • In 2019 wordt de witte bal,gekleurde kleding en zwarte screens voor de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse verplicht gesteld. De ballen voor deze klassen worden centraal ingekocht door de KNCB. Kledingontwerpen dienen, conform de KNCB-reglementen, voorafgaand aan de competitie goedkeuring te verkrijgen van de bond.
  • Voor alle andere competities geldt een overgangsfase. In deze overgangsfase blijft het mogelijk voor verenigingen om ook voor teams buiten de Top-, Hoofd- en EersteKlasse overte gaan naar gekleurde kleding. Gedurende deze overgangsfase zal het gebruik van roze ballen tot de mogelijkheden behoren.
  • De uitwerking van de overgangsfase zal aan de opdracht van de op te richten Taskforce Nationale Competitie worden toegevoegd. Deze Taskforce, waarin vertegenwoordigers van diverse verenigingen zullen plaatsnemen, wordt gevraagd om samen met de competitieleider een implementatievoorstel op te stellen.
  • Uitgangspunt is dat de implementatie uiterlijk met ingang van de competitie van 2021 volledig gerealiseerd moet zijn.

Ten aanzien van zwarte screens heeft het bestuur de KNCB Accommodatiecommissie om advies gevraagd.

Advies Accommodatiecommissie: 

  • Top-, Hoofd- en Eerste klasse verenigingen dienen vanaf 2019 bij thuiswedstrijden over zwarte screenste beschikken. Als andere teams binnen de vereniging nog met een rode bal spelen,is het advies om met een flexibel systeem voor screens te werken. Het Bondsbureau (in de persoon van Alex de la Mar) kan hier informatie/advies over verstrekken. Als een vereniging/gemeente hieraan de voorkeur geeft, mogen screens ook donkergroen zijn.
  • Afhankelijk van het definitieve besluit van het bestuur en een implementatievoorstel kan een vereniging in theorie ook al vanaf 2019 uitsluitend met witte ballen spelen. In dat geval kan gekozen worden voor een permanente oplossing voor screens. Deze oplossing zal per vereniging verschillen. Indien gewenst kan advies worden ingewonnen via het Bondsbureau.
  • Verenigingen die gebruikmaken van wit doek en vanaf 2019 zwart doek willen gaan gebruiken,dienenrekening te houden met de doorzichtigheid van materiaal dat wordt gekozen. Hierover kan advies worden ingewonnen via het Bondsbureau.
  • Bij internationale wedstrijden die door de KNCB worden georganiseerd, is over het algemeen de eis datde screens zwart zijn.