Home - Gekleurde kleding

Gekleurde kleding

Kleding en Ballen
Tijdens de algemene vergadering van de KNCB van 15 december 2018 is de vergadering, op voorspraak van het KNCB-bestuur akkoord gegaan met de invoering van gekleurde kleding in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse.

Samenvatting Besluit:

  • Alle competities gaan op termijn over naar gekleurde kleding, witte bal en zwarte screens,maar de implementatie zal worden gefaseerd.
  • In 2019 wordt de witte bal,gekleurde kleding en zwarte screens voor de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse verplicht gesteld. De ballen voor deze klassen worden centraal ingekocht door de KNCB. Kledingontwerpen dienen, conform de KNCB-reglementen, voorafgaand aan de competitie goedkeuring te verkrijgen van de bond.
  • Voor alle andere competities geldt een overgangsfase. In deze overgangsfase blijft het mogelijk voor verenigingen om ook voor teams buiten de Top-, Hoofd- en EersteKlasse overte gaan naar gekleurde kleding. Gedurende deze overgangsfase zal het gebruik van roze ballen tot de mogelijkheden behoren.
  • De uitwerking van de overgangsfase zal aan de opdracht van de op te richten Taskforce Nationale Competitie worden toegevoegd. Deze Taskforce, waarin vertegenwoordigers van diverse verenigingen zullen plaatsnemen, wordt gevraagd om samen met de competitieleider een implementatievoorstel op te stellen.
  • Uitgangspunt is dat de implementatie uiterlijk met ingang van de competitie van 2021 volledig gerealiseerd moet zijn.

Ten aanzien van zwarte screens heeft het bestuur de KNCB Accommodatiecommissie om advies gevraagd.

Advies Accommodatiecommissie: 

  • Top-, Hoofd- en Eerste klasse verenigingen dienen vanaf 2019 bij thuiswedstrijden over zwarte screenste beschikken. Als andere teams binnen de vereniging nog met een rode bal spelen,is het advies om met een flexibel systeem voor screens te werken. Het Bondsbureau (in de persoon van Alex de la Mar) kan hier informatie/advies over verstrekken. Als een vereniging/gemeente hieraan de voorkeur geeft, mogen screens ook donkergroen zijn.
  • Afhankelijk van het definitieve besluit van het bestuur en een implementatievoorstel kan een vereniging in theorie ook al vanaf 2019 uitsluitend met witte ballen spelen. In dat geval kan gekozen worden voor een permanente oplossing voor screens. Deze oplossing zal per vereniging verschillen. Indien gewenst kan advies worden ingewonnen via het Bondsbureau.
  • Verenigingen die gebruikmaken van wit doek en vanaf 2019 zwart doek willen gaan gebruiken,dienenrekening te houden met de doorzichtigheid van materiaal dat wordt gekozen. Hierover kan advies worden ingewonnen via het Bondsbureau.
  • Bij internationale wedstrijden die door de KNCB worden georganiseerd, is over het algemeen de eis datde screens zwart zijn.