Home - Jeugd - Jeugdcompetitie

Jeugdcompetitie

Competitieschema’s Indoor Cricket | U17 U15 U13 | U11 U9

Peildata leeftijdsindelingen jeugdcompetities 2019

U17 geboren op of na 1 september 2001
U15 geboren op of na 1 september 2003
U13 geboren op of na 1 september 2005
U11 geboren op of na 1 september 2007
U9 geboren op of na 1 september 2009

Een Veilig Sport Klimaat doen we samen

Kinderen willen met plezier sporten met vrienden. Maar kinderen vinden het níet leuk als jij als ouder staat te schreeuwen langs de boundary en aanwijzingen geeft naast de screen. Word niet zoals de ouders in het filmpje van Jochem van Gelder en moedig de kinderen liever positief aan. Laat het coachen over aan de coach en bemoei je niet met de training in de kooi. Lees de KNCB Gedragscode onder het filmpje.

Voor vragen en informatie over een veilige en vertrouwde sportomgeving, neem contact op met vertrouwenscontactpersonen:

*Annie Kerkhof | E: ahkerkhof@kpnplanet.nl | T: 06-25083751
*Walter Wallé | E: walter2@quicknet.nl | T: 06-23982568 / 0223-631719

Of neem rechtstreeks contact op met Vertrouwenspunt Sport van NOCNSF via www.vertrouwenspuntsport.nl of telefonisch 0900 2025590. Het Vertrouwenspunt Sport bestaat uit een team van vertrouwenspersonen die vragen beantwoorden over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en negatieve coaching. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

 De KNCB Gedragscodes 
Spelers & Speelsters

1. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van alle betrokkenen in je omgeving, ongeacht hun geslacht, talent, culturele achtergrond of religie. Ook op social media.

2. Begrijp de regels en speel volgens de regels.

3. Respecteer de beslissingen van umpires, coaches en begeleiders. Ook op social media.

4. Stel je positief en sportief op naar teamgenoten, tegenstanders, coaches en begeleiders.

5. Werk samen met je coach, luister naar de aanwijzingen en probeer die op te volgen.

6. Communiceer helder en eerlijk met je coach over je (sportieve) ontwikkeling en blessures.

7. Houd je aan afspraken, neem je verantwoordelijkheid, reageer op vragen en blijf betrokken.

8. Laat geen rommel achter, respecteer je uitrusting, tenue en andermans eigendommen.

Ouders & Verzorgers

1. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van alle betrokkenen, ongeacht hun geslacht, talent, culturele achtergrond of religie. Ook op social media.

2. Erken dat kinderen sporten voor hun eigen plezier, in hun eigen vrije tijd.

3. Moedig uw kind positief aan en leg daarbij de nadruk op de geleverde inspanning. Dat is belangrijker dan winnen of verliezen.

4. Wees realistisch in uw verwachtingen; respecteer het advies van de coach.

5. Respecteer de beslissingen van umpires, coaches en begeleiders, ook op social media. Leer uw kind dat ook te doen.

6. Moedig uw kind aan te spelen volgens de regels van het spel.

7. Erken de goede prestaties van alle spelers.

8. Laat uw kind deel zijn van het team en leer hem/haar verantwoordelijkheid te nemen.

9. Laat geen rommel achter, respecteer de uitrusting, het tenue en andermans eigendommen.

10. Geef het goede voorbeeld in gedrag en levenswijze.

Uitslagen en Wedstrijd- en scoreformulieren

Uitslagen zijn pas geldig na inleveren van een volledig ingevuld en goed leesbaar wedstrijdformulier of scoreformulier, met vermelding van: datum, team, club, poule, alle voornamen, alle achternamen, scores, einduitslag.

Wedstrijdformulieren dienen per omgaande ingediend te worden bij de competitieleider (alex.de.la.mar@kncb.nl). Niet of gedeeltelijk ingevulde wedstrijd- en scoreformulieren of onleesbare formulieren worden niet verwerkt. Zonder ingeleverde wedstrijd- en scoreformulieren kan geen aanspraak gemaakt worden op een finaleplaats.

Raadpleeg voor actuele deadlines voor het inleveren van de wedstrijdgegevens, de vermeldingen bij de wedstrijdschema’s!

Speelgerechtigd tijdens finales

Om deel uit te kunnen maken van de selectie voor een finale, dient een speler minstens 50 % van de aangeboden wedstrijden in die poule te hebben gespeeld. Deze bepaling gaat boven het feit of de geboortedatum van de speler valt binnen de leeftijdsgrenzen van de competitie-indelingen. Het team dat geselecteerd wordt tijdens de finale, dient overeen te komen met het team dat tijdens de duur van de competitie gespeeld heeft.  Zie voor een volledige formulering van de bepalingen 13 en 22: jeugd, jeugdcompetitie, jeugdwedstrijdreglementen, competitiereglement.