Home - Club Nieuws - KNCB Accommodatiecommissie voor pitches en méér

KNCB Accommodatiecommissie voor pitches en méér

Wie de pitch van zijn veld wil verbeteren, kan terecht bij de KNCB accommodatiecommissie. Maar de commissie met als leden Frits de Jongh (voorzitter), Dave Hardy (secretaris) en Theo Sikkema adviseert over méér dan pitches alleen. Door het overlijden van Paul Polak en het terugtreden van David Woutersen als commissielid is de accommodatiecommissie op zoek naar nieuwe leden. Degene die interesse heeft om zitting te nemen in de accommodatiecommissie, kan hierover contact opnemen met Frits de Jongh via: fadejongh@gmail.com of via 06-51212628.

Sinds twee jaar is Frits de Jongh voorzitter van de commissie. Hij heeft gemerkt dat bij de clubs een groeiende behoefte is aan expertise om cricketaccommodaties te verbeteren. Een proactieve accommodatiecommissie (AC) is hierbij onmisbaar. De Jongh: “Dankzij het enthousiasme en de deskundigheid van mijn mede-commissieleden, spelen we een nuttige rol in het dynamische landschap van cricket in Nederland.”
De basis van de werkzaamheden van de commissie is het Accommodatiereglement dat in 2018 werd bijgewerkt. De Accommodatiecommissie had daarvoor een aantal voorstellen aangedragen. Voor meer informatie, kijk op https://kncb.nl/competitie/reglementenformulieren/

Kwaliteit van de pitches
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de pitches (gras- én kunstgraspitches), ontvangt de commissie tijdens het seizoen wekelijks pitch reports vanuit de umpires. De Jongh: “Als een pitch onbetrouwbaar is, dan nemen we direct contact op met de betreffende vereniging. In de meeste gevallen ondernemen verenigingen dan meteen actie. Dat is een goede ontwikkeling. Het doel van de reports is immers de verbetering van de pitches in Nederland”.

De scheidsrechterscommissie (SRC) en de accommodatiecommissie werken hierin met korte lijnen nauw samen: de secretaris van beide commissies is Dave Hardy. Rapportages van umpires worden sinds 2018 ingediend via http://www.whostheumpire.com/. De Jongh: “Deze werkwijze was natuurlijk even wennen, maar dit systeem biedt veel voordelen. We kunnen niet zonder de wekelijkse rapportages van de bondsumpires en we zijn hen daarvoor uitermate erkentelijk.”

Accommodaties en gemeenten
Maar de accommodatiecommissie is méér dan alleen een pitch commissie. Verenigingen kunnen voor alle vragen over accommodaties bij de commissie terecht, zoals inspectie van nieuwe velden en advies aan het KNCB-bondsbestuur; advies aan gemeenten bij de aanleg van cricketaccommodaties en advies aan clubs. Voor clubs is een handzaam document met een werkplan samengesteld:
Aandachtspunten accommodaties 2018. Daarin komen de aanleg van nieuwe velden, aanleg en onderhoud van pitches, contacten met gemeenten en veiligheid op en rond het veld aan de orde.

Non-turf pitches
Een apart hoofdstuk betreft de aanbevelingen van non-turf pitches die op initiatief van Qui Vive zijn toegevoegd ter verbetering van de kunstgraspitches. Daarbij is een schema opgenomen dat verenigingen een handvat biedt bij de keuze voor een bepaalde cricketpitch. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal verenigingen ervaring met pitches die geen gravel-onderlaag hebben, maar een andere hardere onderlaag. In 2018 heeft de accommodatiecommissie bij meer dan tien verenigingen onderzoek verricht en advies uitgebracht.

Cricket en kunstgras
Kunstgras rukt steeds meer op in de Nederlandse cricketvelden. Hoe staat de accommodatiecommissie daar tegenover? De Jongh: “We kunnen onze ogen hiervoor niet sluiten. Het is dus zaak om hierover beleid te ontwikkelen. Het bondsbestuur heeft de accommodatiecommissie gevraagd advies uit te brengen. Daarvoor dienen alle velden van de verenigingen geïnventariseerd te worden. In veel gevallen zullen nieuw aan te leggen kunstgrasvelden worden gecombineerd met andere sporten. Het is daarbij van belang om technische specificaties voor de cricketsport tijdig bij de planvorming te betrekken. Voor internationale wedstrijden zullen we blijvend een beroep doen op verenigingen met graswickets.”

Tips van de KNCB Accommodatiecommissie
Secretaris Dave Hardy: “Clubs dienen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de AC als er een nieuwe pitch of nieuw veld wordt aangelegd.”
Ook handig is om bij de eigen gemeente na te gaan welke subsidieregelingen er bestaan. Veel subsidieregelingen worden nu ingezet op het verduurzamen en ‘groen’ maken van sportaccommodaties. Hoewel veel van deze subsidieregelingen ook inleg van eigen vermogen eisen, zijn hier wel mogelijkheden voor verbeteringen of nieuwbouw. Door verduurzaming kunnen ook (elektriciteits)kosten worden verlaagd.

Voor meer informatie:
Accommodatiecommissie, secretaris Dave Hardy, E-mail
Accommodatiereglement

Comments via Facebook

comments

Check Also

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO …

Succesvolle tour in India voor Oranje / Succesfull Dutch tour in India

Na het T20I vierlandentoernooi in Oman reisde het Nederlands elftal door naar India. Daar speelde …

Bas de Leede bij MCC Young Cricketers

VCC-speler en international Bas de Leede heeft een full time contract gekregen bij de MCC …

KNCB in het nieuws

In de nieuwste uitgave van het SPORTNEXT Magazine (verschijningsdatum 8 februari 2019) is een artikel over …