Home - Club Nieuws - KNCB deelnemer discussie Commissie Seksuele Intimidatie in de Sport

KNCB deelnemer discussie Commissie Seksuele Intimidatie in de Sport

Op dinsdag 26 september was de KNCB aanwezig op een bijeenkomst van de Commissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport op het NOC*NSF Sportcentrum Papendal.

Commissie Seksuele Intimidatie en Misbruik
De afgelopen decennia is de aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik toegenomen. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. In opdracht van NOC*NSF doet de Commissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport onder leiding van Klaas de Vries onderzoek naar de omvang en naar maatregelen om deze praktijken te voorkomen. De stilte voor sporters is daarmee doorbroken. De commissie is in 2017 in gesprek getreden met iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een veilig sportklimaat.

Functie en Rol van Sportbonden
Tijdens de bijeenkomst op Papendal spraken de sportbonden en NOC*NSF met de Commissie over hun rol en functie bij een melding en de afwikkeling van seksueel misbruik, tevens hoe het misbruik te voorkomen is. Namens het KNCB Bondsbestuur en bondsbureau namen voorzitter Betty Timmer en vertrouwenscontactpersoon Marike Dickmann deel aan de discussies over onder andere de reglementen (Straf- en Tuchtrecht), de infrastructuur (overheid, maatschappelijke organisaties, VOG, opleidingen voor vertrouwenscontactpersonen, begeleiders en coaches, gedragscodes, invloed social media) en de communicatie naar sporters en verenigingen (informatie over veilig sportklimaat, laagdrempelige en open communicatie).

Alle bonden onderstreepten de complexiteit en diversiteit van het probleem van misbruik voor sporters. De persoonlijke en maatschappelijke invloed van misbruik op een slachtoffer en de omgeving is zeer groot. Het gaat niet alleen om de sporter, maar ook om de sporter als persoon in zijn/haar maatschappelijke context. Vrijwel alle bonden en hun verenigingen zijn dan ook gebaat bij richtlijnen en professionele hulp van instanties buiten de sport en in een breder maatschappelijk kader. Overigens, zonder daarmee hun eerste verantwoordelijkheid te ontkennen. Want iedereen heeft recht op een veilig sportklimaat.

De Commissie de Vries werd gevraagd in de eindrapportage in december 2017 tevens een indicatie te geven van de omvang van de problematiek en aan te geven waar de kwetsbaarheden liggen. Bonden willen goed voorbereid zijn op een goede afhandeling.

Een Veilig Sportklimaat en de KNCB
Voor meer informatie over het creëren van een veilig sportklimaat op de vereniging en de bescherming van jeugdspelers bij de KNCB, zie tevens www.kncb.nl, tab blad Club Advies, Een Veilig Sport Klimaat. Tevens www.kncb.nl, tab blad Jeugd, Jeugdcompetities.

Websites Seksuele Intimidatie en Misbruik
Voor vragen en meldingen (ook al heeft het jaren geleden plaats gevonden), kan rechtstreeks contact opgenomen met de Commissie Klaas de Vries: https://simonderzoeksport.nl/

Tevens met het Vertrouwenspunt Sport via www.vertrouwenspuntsport.nl of telefonisch 0900 2025590. Het Vertrouwenspunt Sport (een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden) bestaat uit een team van vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen en oplossingen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en negatieve coaching. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De sporter, ouder, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Ook wanneer vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken, kunnen ze contact zoeken met het Vertrouwenspunt Sport.

Tot slot de organisatie voor slachtoffers Verbreek de Stilte
www.verbreekdestilte.nl

Comments via Facebook

comments

Check Also

Jeugd Talent-selectiedag zondag 23 september

Op de velden van Voorburg CC vindt op zondag 23 september de vierde editie van …

Pakistan Ambassadors Cup op VCC

De jaarlijkse wedstrijd om de Pakistan Ambassadors Cup wordt op zaterdag 8 september, aanvang 14:00 …

Jeugdfinales U13 en U17 op VCC

De finales bij de jeugd in de U13 en UI17 worden komende zondag 9 september …

FFOP speelde weer op een Fairly Odd Place

Tussen 1815 en 1918 bestond in het oosten van België een ‘autonoom gebied’, genaamd (Neutraal) Moresnet. …