Home - Club Nieuws - Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

De KNCB en haar leden sloten zaterdag 15 december het cricketjaar 2018 af met een lange, ruim vierenhalf uur durende, en druk bezochte ledenvergadering in Nieuwegein.

Er werd na de opening door voorzitter Betty Timmer stilgestaan bij de in het afgelopen half jaar overleden cricketvrienden, onder wie erelid Klaas Vervelde die heel veel heeft betekend voor het Nederlandse cricket in de eerste stappen op het internationale podium

Voorafgaande aan deze vergadering waren er in juni, september en november enkele voorbereidende bijeenkomsten geweest, waarin de verenigingen alvast hun ideeën en meningen kwijt konden over onderwerpen die ook bij deze ALV ter sprake kwamen. Zoals over de invoering van de gekleurde kleding/zwarte screens/ witte ballen. Het besluit om daarmee gefaseerd aan de gang te gaan, betekent dat deze regeling in het seizoen 2019 van toepassing is op de Top-, Hoofd- en Eerste klasse. In de lagere klassen dient de invoering hiervan per 2021 afgerond te zijn. Uiteraard kan er, met goedkeuring door de KNCB, ook in de lagere teams in gekleurde kleding worden gespeeld, zoals nu al voorzien in de reglementen.

Alle andere voorstellen werden aangenomen, inclusief die van de nieuwe ‘buitenlander-regeling’ voor de competitie. Dat betekent dat er geen voorwaarden meer in het competitiereglement worden opgenomen omtrent het aantal spelers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit in een team.

Het Strategisch Plan 2019-2022 kreeg de steun van de vergadering en zal met ingang van 2019, zie daartoe ook KNCB Jaarplan, worden uitgerold. Tevens werd de begroting voor het jaar 2019, die uiteraard nauw samenhangt met het Strategisch Plan, goedgekeurd. Het nieuwe organisatie- en bestuursmodel dat aan de orde kwam, kreeg eveneens voldoende bijval vanuit de vergadering. Dit alles zal bijdragen aan de verdere professionalisering van de KNCB.

Bestuurslid Steven Lubbers trad na drie jaar af en hij stelde zich niet herkiesbaar. Zijn taken worden op korte termijn ingevuld door de bestaande bestuursleden en zijn opvolging wordt aangehouden tot de voorjaarsvergadering in 2019. Wel neemt Hans Mulder, commissaris Topsport, het vicevoorzitterschap van Lubbers waar. Ook voorzitter Betty Timmer was herkiesbaar en zij werd met applaus vanuit de aanwezige leden herkozen als voorzitter.

Ted Hartman, voorzitter van de Archief & Bibliotheek Commissie van de KNCB, overhandigde de nieuwe Kleefstra Almanak aan Timmer; wel met de opmerking dat de Almanak zeker blijft bestaan, maar dat de verschijningsvorm in de nabije toekomst wellicht verandert. SGS-voorzitter Duco Ohm liet weten dat de SGS Fair Play Trophy, zoals altijd via een puntentoekenning door de umpires, dit jaar naar Salland CC 1 gaat. Salland-voorzitter Patrick Esders nam de trofee, overigens voor de derde keer in vier jaar, in ontvangst.

Directeur a.i. Jaap Wals gaf tenslotte aan dat hij door het bestuur is gevraagd om de realisatie van het nieuwe Strategisch plan plus Jaarplan te helpen afronden; ook volgend jaar is hij op het bondsbureau van de KNCB in Nieuwegein werkzaam.

 Samen zetten we cricket op de kaart

 Presentatie ALV 15 december 2018

 

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

Nieuwe Europese T20 in 2019 / New European T20 League in 2019

DUBLIN, EDINBURGH, NIEUWEGEIN Cricket Ierland is in samenwerking met Cricket Schotland en de KNCB gekomen …

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO …

Succesvolle tour in India voor Oranje / Succesfull Dutch tour in India

Na het T20I vierlandentoernooi in Oman reisde het Nederlands elftal door naar India. Daar speelde …

Bas de Leede bij MCC Young Cricketers

VCC-speler en international Bas de Leede heeft een full time contract gekregen bij de MCC …