Home - KNCB - Najaars ALV geeft kleur aan 2018

Najaars ALV geeft kleur aan 2018

Tijdens de najaars ALV van de KNCB, op 14 december in hotel Mitland in Utrecht omdat de bond inmiddels weg is uit het Huis van de Sport, werd vooral de invoering van gekleurde kleding, een witte bal en alle aanverwante zaken zoals zwarte screens en de kosten, breed bediscussieerd.

Tijdens een bespreking met vertegenwoordigers van de Topklasse op 18 september jongstleden is dit onderwerp op advies van bondscoach Ryan Campbell ter sprake gekomen. Op basis van de steun die dit voorstel tijdens deze bespreking ondervond, is het KNCB-bestuur van plan dit voorstel te verwerken in het competitiereglement voor 2018 voor de Topklasse. “Het feit dat het Nederlands team veel meer internationaal cricket speelt en zich binnenkort met de wereldtop mag meten, is een niet onbelangrijk aanvullend argument om deze stap te maken”.

Reacties vanuit de aanwezige clubs op de ALV waren gemengd. Er werden problemen voorzien met zwarte/witte screens, de aanschaf van nieuwe kleding, die de verenigingen meestal vóór de Kerst dient te bestellen. Men wilde een vlotte beslissing vanuit de KNCB. Voorzitter Betty Timmer zegde toe er meteen de komende week actie op te ondernemen. De discussie breidde zich uit tot ‘misschien moeten we het met een ‘Big Bang’ meteen maar voor alle spelers, ook in het lagere cricket, invoeren’. Een besluit daarover werd uitgesteld tot kort voor of na de Kerstperiode.

Uiteraard kon voorzitter Timmer de vergadering het heugelijke nieuws geven -iedereen wist het natuurlijk al-  dat het Nederlands heren elftal de World Cricket League had gewonnen en vanaf 2020 zal deelnemen aan de ODI League met 13 teams. Er is een voorlopig programma vastgesteld, dat echter nog door de ICC vastgesteld en bekrachtigd dient te worden. Ook was de derde plaats in de Intercontinental Cup een uitstekende prestatie; zo hoog is het team nog nooit geëindigd in deze internationale meerdaagse competitie.
Het Nederlands dames elftal speelt het komende jaar van 3 tot 14 juli de WWCQ T20 in eigen land, met deelnemers vanuit de hele wereld. Tevens neemt de ploeg van coach Sean Trouw weer deel aan de ECB 50-over competitie in mei.

Bij het herdenken van de overledenen werd wat langer stilgestaan bij het overlijden van umpire Gerard Inden. Het voornemen van de bond om hem tot Lid van Verdienste te benoemen in deze vergadering, voor al zijn werk in de SRC en als umpire bij vele wedstrijden en evenementen, werd uitgevoerd, zij het postuum. Gerard Inden overleed op vrijdag 17 november na een kortstondig ziekbed.

Voorzitter Timmer gaf aan dat van de vier projecten die zij onder haar hoede zou nemen er nu drie zijn afgerond: Huisvesting, Governance en de Financiën. Een nieuwe website is het vierde project, dat begin 2018 wordt opgestart en zo snel mogelijk uitgevoerd. Tevens informeerde ze de vergadering dat Hans Mulder toetreedt tot het KNCB Bestuur als verantwoordelijke voor de High Performance van de mannen.

Directeur Alex de la Mar vertelde dat in verband met de verlengde voetbalcompetitie van de KNVB, de cricketverenigingen, ook bij de omniclubs, goed moeten kijken naar de overeenkomst die zij met hun gemeente en/of de omniclub hebben over de huur van de velden. “Meestal ligt die huurperiode gewoon vast voor de zomermaanden, bij de meeste verenigingen al jarenlang. De KNVB kan dan wel zomaar beslissen dat het langer doorspeelt, maar als een cricketclub een huurovereenkomst heeft van bijvoorbeeld half april tot half september, dan zullen de voetballers zich daaraan moeten aanpassen, en niet andersom”.

Penningmeester Amit Parulekar presenteerde enkele financiële overzichten, waarbij duidelijk was dat het onmogelijk was om een begroting voor 2018 voor te leggen. Dit hing samen met de prestaties van het Nederlands team in Dubai, waardoor het tot 8 december onduidelijk was in welke (financiële) situatie de KNCB zich het komende jaar zal bevinden. In de voorjaarsvergadering zal daar meer duidelijkheid over komen.

Commissie-nieuws:
Dave Hardy zal in 2018 het secretariaat van zowel de SRC als de Accommodatiecommissie beheren. David Woutersen, die sinds 1 december weg is als werknemer bij de KNCB, is toegetreden tot de Accommodatiecommissie. De zittingsperiode van Sjoerd Keilholz in de Commissie van Beroep liep af; er hoeft geen aanvulling te komen want er zijn nog voldoende leden in deze commissie.

De nieuwe Kleefstra Almanak werd door de voorzitter van de Archief & Bibliotheek Commissie, Ted Hartman, overhandigd aan de voorzitter. Met de mededeling dat er enkele notoire verenigingen zijn die geen jaarstaten insturen. Die cijfers worden dan uit e-cricket gehaald, hoewel deze nog steeds niet helemaal betrouwbaar zijn. De papieren Kleefstra Almanak is te bestellen bij de KNCB via: ingrid.van.der.elst@kncb.nl.

De volgende ALV zal plaatsvinden in het nieuwe gebouw van de Samenwerkende Sportbonden aan de Kelvinbaan in Nieuwegein, waar de verbouwing bijna voltooid is en het bondsbureau begin januari van de tijdelijke naar de definitieve ruimte verhuist.

 

 

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

Uitspraak Tuchtcommissie

Het bestuur van de KNCB heeft kennisgenomen van de beslissingen van de Tuchtcommissie in de …

KNCB Erelid Klaas Vervelde overleden

Met leedwezen heeft de KNCB kennis genomen van het overlijden van haar Erelid Klaas Vervelde. …

Cricket NL #2 is uit!

Comments via Facebook comments

Engelstalige / English brochure Sponsoring & Partnerships

In vervolg op de Nederlandstalige brochure ‘Sponsoring & Partnerships’ van de KNCB, is er nu …