Home - Club Nieuws - Resultaten KNCB competitie enquête 2015

Resultaten KNCB competitie enquête 2015

Na het seizoen 2015 heeft de KNCB voor de tweede keer een enquête gehouden over de beleving van de competitie. Hieronder staan de resultaten. De resultaten van 2014 zijn hier te vinden. Het is de bedoeling om de survey ieder jaar uit te voeren zodat de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden en het beleid van de KNCB erop aangepast kan worden. De winnaar van het shirt van het Nederlands XI wordt op de hoogte gebracht.

Leeswijzer voor de tabellen. De gegevens met een (Y) zijn de verticalen gegevens, gegevens met de (X) zijn de horizontale gegevens.

 

Cricket wordt gespeeld door vele verschillende personen, van verschillende leeftijden en op verschillende plekken in het land. Dit hoofdstuk geeft een beeld van personen die de KNCB competitie enquête hebben ingevuld. De leeftijd, het geslacht en in welke regio men speelt. Er hebben dit seizoen 201 mensen de enquête ingevuld.

Randstedelijke 30+’er met een gezin

Van de respondenten die de enquête hebben ingevuld bestaat de grootste groep uit de leeftijd 46-55. Dat valt ook gelijk samen met de grote groep sociale cricketers die de enquête hebben ingevuld. 38% van alle respondenten speelt zami/zomi/oost/veteranen klasse. 26% speelt in de THE klassen en 25% speelt in Overgangsklasse – 4e klasse.

Verreweg het grootste gedeelte van de respondenten komt uit de Randstad en woont samen of heeft een gezin.

1 - Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)
Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)

Hoe jonger en hoger je speelt hoe meer wedstrijden

Gemiddeld spelen de respondenten 10-13 wedstrijden waarbij hoe hoger men speelt hoe meer wedstrijden er gespeeld worden. Hiernaast is opvallend te zien dat in (bijna linear verband) de jongere meer wedstrijden spelen dan de oudere. Er bestaat geen verschil in de hoeveelheid wedstrijden per regio.

Hoeveelheid wedstrijden (Y) per speelklasse (X)
Hoeveelheid wedstrijden (Y) per speelklasse (X)

Er wordt op iedere leeftijd gestart met spelen van cricket

De grootste groep van de respondenten is gestart met cricket op de leeftijd van 6-10 jaar. In de hogere speelklasse spelen voornamelijk spelers die de sport op een jongere leeftijd hebben leren spelen. De sociale speelklasse kennen alle leeftijdscategorieën waarop men geleerd heeft cricket te spelen.

Leeftijd starten cricket (Y) in relatie met speelklasse (X)
Leeftijd starten cricket (Y) in relatie met speelklasse (X)

Verschillen en overeenkomsten 2014

Het belangrijkste verschil met de enquête van 2014 is dat significant minder mensen het hebben ingevuld. Waar vorig jaar 438 mensen het compleet hebben ingevuld waren er dit jaar er slechts 201. Niet eens 50% van afgelopen jaar. Echter zijn de profielen van de respondenten gelijk. Ook vorig jaar waren het voornamelijk 30+’ers en mensen die uit de Randstad kwamen. Het grootste verschil ten opzichte van 2014 is dat men meer wedstrijden heeft gespeeld. Met name de sociale cricketers en degenen die in de Overgangsklasse – 4e Klasse spelen.

Veel mensen zien een eigen invulling van het verloop van een cricketwedstrijd en –seizoen, zoals de hoeveelheid wedstrijden die men wil spelen en op welke dag. In dit hoofdstuk worden de gewenste hoeveelheid overs, de hoeveelheid wedstrijden per jaar, de dag waarop de respondenten willen spelen en wanneer de respondenten willen starten, besproken.

Hoeveelheid overs ligt gelijk aan de wens

Kijkend naar de wensen van de respondenten is er geen reden om de huidige hoeveelheid overs aan te passen in alle competities. Bij alle competities kiest een meerderheid voor de huidige hoeveelheid overs die worden aangeboden.

Hoeveelheid overs (Y) in relatie met de speelklasse (X)
Hoeveelheid overs (Y) in relatie met de speelklasse (X)

Meer, meer, meer

Hoewel men over de gemene deler geen langere of kortere wedstrijden wil spelen, is er onder de respondenten wel duidelijk behoefte aan meer wedstrijden. Als er wordt gekeken naar de hoeveelheid wedstrijden die men dit seizoen heeft gespeeld en de hoeveelheid wedstrijden die men graag zou willen spelen, is er bij allen een wens om meer cricket te spelen. De respondenten uit de speelklassen zijn het redelijk met elkaar eens. Alle speelklassen willen over het algemeen 18+ wedstrijden spelen, behalve de dames en de sociale cricketers.

Gewenste hoeveelheid wedstrijden (Y) in relatie tot hoeveelheid gespeelde wedstrijden
Gewenste hoeveelheid wedstrijden (Y) in relatie tot hoeveelheid gespeelde wedstrijden

Favoriete speeldag niet onbetwist

De speeldag is een vaak terugkomende discussie. Met name in THE klasse, waar in het begin van het seizoen wedstrijden naar zaterdag zijn verplaatst ten behoeve van jeugdcricket. In deze klasse verkiest 46% om op zaterdag te spelen. In de Overgangs- 4e klasse daalt dit percentage significant. Slechts een enkeling verkiest een speeldag buiten het weekend en wil doordeweeks spelen. De dames zijn wel duidelijk in hun voorkeursdag: zaterdag.

Voorkeur speeldag
Voorkeur speeldag

Kan het iets vroeger?

Over het algemeen is men in de THE klasse tevreden met de starttijd. In de andere klassen mag het allemaal wel iets vroeger. De Overgangsklasse – 4e klasse en bij de dames begint men liever om 11:00 of 12:00 uur met de wedstrijd. Bij de veteranen, zami of zomi is een procentuele meerderheid voor de aangegeven tijd van 12:00 uur.

Gewenste starttijd (Y) in relatie met de speelklasse (X)
Gewenste starttijd (Y) in relatie met de speelklasse (X)

Grotere poules graag

Naar aanleiding van opmerkingen uit de enquête uit 2014 is gevraagd naar de grootte van de poules. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid van de THE klasse liever een poule zien van 10 teams per speelklasse. Bij de overige speelklassen heeft 8 teams de voorkeur.

Gewenste hoeveelheid teams in een poule (Y) in relatie tot de speelklasse (X)
Gewenste hoeveelheid teams in een poule (Y) in relatie tot de speelklasse (X)

Verschillen en overeenkomsten met 2014

Over het algemeen is er geen enkel verschil met de wensen en behoeftes van de respondenten ten opzichte van 2014. Er is onduidelijkheid over de voorkeur van de gewenste speeldag in de hogere speelklasse; men wil meer wedstrijden spelen dan nu het geval is en men wenst wat vroeger te starten.

De sfeer en de beleving van de sfeer is in grote mate van belang of mensen de sport blijven spelen. De Spirit of Cricket en omgangsvormen met de umpires staan hierbij voorop. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de Spirit of Cricket, de regelkennis, de kwaliteit van umpires (zowel bondsumpires, clubumpires als umpires uit de teams), de kwaliteit van de accommodaties en de reisafstand tot deze accommodaties.

Spirit of Cricket goed, maar ruimte voor verbetering

28% van de respondenten vindt de Spirit of Cricket in de Nederlandse competitie slecht of heel slecht. Het grootste percentage (38%) van de respondenten vindt de Spirit of Cricket echter goed. Wanneer de Spirit of Cricket wordt gekoppeld aan de verschillende klasse is te zien dat de respondenten uit de Overgangsklasse – 4e Klasse het meest kritisch zijn. De respondenten uit de Eerste Klasse zijn het meest tevreden. Opvallend is te zien dat respondenten bij de dames ook kritisch zijn. Gekeken naar de leeftijdsopbouw is te melden dat de Spirit of Cricket bij jongeren positiever wordt ervaren dan bij oudere spelers, ongeacht de speelklasse.

Spirit of Cricket (Y) in relatie tot speelklasse
Spirit of Cricket (Y) in relatie tot speelklasse

Gebrek aan regelkennis staat gelijk aan slechtere Spirit of Cricket

Volgens de respondenten is het niet zo goed gesteld met de regelkennis van de Nederlandse cricketers. Slechts 28 % vindt dat de spelers de regels goed dan wel heel goed kennen. Een percentage van 30% vindt dat de regelkennis slecht tot heel slecht is. De respondenten uit de Overgangsklasse – 4e Klasse vinden de regelkennis het slechtst.

Verschillen zijn wel te zien in de opvatting van respondenten in relatie tot de Spirit of Cricket. Wanneer men de regelkennis slecht, dan wel heel slecht, vindt, beoordeelt men ook de Spirit of Cricket als slecht of heel slecht.

Regelkennis van de spelers (Y) in relatie tot de Spirit of Cricket (X)
Regelkennis van de spelers (Y) in relatie tot de Spirit of Cricket (X)

Bonds- en clubumpires beter dan speler umpires

Sinds 2015 is in de 2e Klasse de clubumpire ingevoerd. Samen met de Bondsumpire is te zien dat zij beter worden gevonden dan spelers die als umpire acteren. Wanneer het niveau van de umpires wordt gekoppeld aan de spelregelkennis en Spirit of Cricket, dan is hier een duidelijke correlatie te zien.

Kwaliteit umpires spelers
Kwaliteit umpires spelers

Bondsumpire zorgt voor betere Spirit of Cricket

In de THE staan niet de spelers zelf, maar worden bondsumpires opgesteld. Hoewel 50% van de respondenten uit deze speelklasse de bondsumpires slecht dan wel heel slecht vindt, is men in deze klasse wel van mening dat de Spirit of Cricket beter is dan in de andere competities. Daarnaast vindt men de kwaliteit van de bondsumpires nog altijd beter dan de kwaliteit van de umpiring wanneer spelers zelf staan.

Verschillen en overeenkomsten met 2014

Over het algemeen is de mening van de respondenten de afgelopen twee jaar niet gewijzigd. De kwaliteit van de umpires hangt samen met de spelregelkennis, de accommodaties zijn in redelijke tot goede staat en de reisafstanden zijn zeker te overzien. Wanneer er wordt gekeken naar de Spirit of Cricket is te zien dat deze lijkt te zijn verbeterd. Minder mensen geven dit aan als gemiddeld, maar meer als goed of slecht. Over het algemeen is de Spirit echter gestegen. Dit heeft mogelijk ook te maken met een stijging in de gemiddelde regelkennis van de spelers op alle niveaus.

12 - Spirit of Cricket 2015 & 2014

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de spelbeleving van de respondenten. Naar voren komt waarom men cricket speelt, waarom men eventueel zou stoppen met cricket, wat men het belangrijkste vindt tijdens een cricketwedstrijd en welke andere sporten men speelt en functies binnen de club bekleedt.

Cricketer is een sociaal dier

De voornaamste reden dat men cricket speelt, is het sociale contact. Dit geldt voor alle speelklassen. Naast het sociale aspect (waaronder ook spelen met vrienden) is te zien dat het competitie-element een belangrijk onderdeel vormt – eveneens in alle speelklassen.

Reden spelen cricket (Y) in relatie tot de speelklasse (X)
Reden spelen cricket (Y) in relatie tot de speelklasse (X)

Blessures & ongezelligheid dé reden om te stoppen

Hoewel het grootste gedeelte van de respondenten aangeeft nooit te willen stoppen met cricket, zijn er velen die het reële beeld geven dit wel te zien aankomen. Belangrijkste redenen zijn blessures, ongezelligheid en een druk sociaal leven.

Redenen om te stoppen met spelen cricket
Redenen om te stoppen met spelen cricket

Spirit of Cricket, de motor van het cricket

Onder de respondenten waren de Spirit of Cricket (30%) en de gezelligheid (19%) de belangrijkste twee zaken van een cricketwedstrijd. Opvallend is dat men winnen niet als een van de belangrijkste zaken wordt beschouwd. Zelfs in de uitsplitsing naar speelklasse wordt in de THE winnen als minst belangrijke reden beschouwd.

Wat is het belangrijkste tijdens een wedstrijd
Wat is het belangrijkste tijdens een wedstrijd

Men is actief in andere sporten en functies

De cricketer is iemand die niet stilzit naast het spelen van cricket. Zowel als vrijwilliger is men actief dan wel als beoefenaar van een andere sport. Sporten die het meeste worden beoefend naast cricket zijn fitness, voetbal, hockey en golf. Als vrijwilliger is men het meest actief als trainer of scorer.

Verschillen en overeenkomsten met 2014

Over het algemeen komen de uitkomsten van dit seizoen redelijk overeen met die van 2014. Het enige opmerkelijke verschil vormen de redenen waarom men zou stoppen met cricketen. Was vorig jaar nog nadrukkelijk de sfeer in het veld de belangrijkste reden, in 2015 zijn blessures en ongezelligheid dat.

In onderstaand document staan alle grafieken die uit de data zijn samengesteld.

pdf_smallKNCB Survey 2015 resultaten

pdf_small KNCB survey 2014 resultaten

Comments via Facebook

comments

Check Also

PAC voor Pakistan XI

Op een bewolkte maar droge middag heeft het Pakistan XI zaterdag op VCC de Pakistan …

Jeugd Talent-selectiedag zondag 23 september

A.s. zondag 23 september vindt de vierde editie van de Talent-Selectiedag van de KNCB plaats. …

Pakistan Ambassadors Cup op VCC

De jaarlijkse wedstrijd om de Pakistan Ambassadors Cup wordt op zaterdag 8 september, aanvang 14:00 …

Jeugdfinales U13 en U17 op VCC

De finales bij de jeugd in de U13 en UI17 worden komende zondag 9 september …