Home - Club Nieuws - Resultaten KNCB competitie enquête 2016

Resultaten KNCB competitie enquête 2016

Na het seizoen 2016 heeft de KNCB voor de derde keer een enquête gehouden over de beleving van de competitie. Hieronder staan de resultaten. De resultaten van 2014 zijn hier  en 2015 zijn hier te vinden. Het is de bedoeling om de survey ieder jaar uit te voeren zodat de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden en het beleid van de KNCB erop aangepast kan worden. De winnaars van het shirt van het Nederlands XI worden op de hoogte gebracht.

Leeswijzer voor de tabellen. De gegevens met een (Y) zijn de verticalen gegevens, gegevens met de (X) zijn de horizontale gegevens.

  • Respondenten 
  • Structuur 
  • Competitie beleving 
  • Spelbeleving 
  • Resultaten 

Cricket wordt gespeeld door vele verschillende personen, van verschillende leeftijden en op verschillende plekken in het land. Dit hoofdstuk geeft een beeld van personen die de KNCB competitie enquête hebben ingevuld. De leeftijd, het geslacht en in welke regio men speelt. Er hebben dit seizoen 352 mensen de enquête ingevuld.

Randstedelijke 30+er met een gezin

Van de respondenten die de enquête hebben ingevuld bestaat de grootste groep uit spelers uit de ZaMi en Veteranen. Dit valt ook samen met de gemiddelde leeftijd van de personen die de enquête hebben ingevuld. Deze is relatief hoog. Verreweg het grootste gedeelte van de respondenten komt uit de Randstad en woont samen of heeft een gezin.

dia4

Hoe jonger en hoe hoe hoger je speelt hoe meer wedstrijden

Gemiddeld spelen de respondenten 10-13 wedstrijden waarbij hoe hoger men speelt hoe meer wedstrijden er gespeeld worden. Hiernaast is ook te zien dat hoe ouder de respondent is hoe meer wedstrijden hij of zij speelt. De enige groep die hier van afwijkt is de 55+. Deze spelen meer wedstrijden dan de leeftijdsgroep 46-54.

 

Er wordt op iedere leeftijd gestart met cricket

De grootste groep van de respondenten is gestart met cricket op de leeftijd van 6-10 jaar. In de hogere speelklasse spelen voornamelijk spelers die de sport op een jongere leeftijd hebben leren spelen. De sociale speelklasse kennen alle leeftijdscategorieën waarop men geleerd heeft cricket te spelen.

dia15

Verschillen en overeenkomsten 2014 & 2015

Wanneer we de data vergelijken met afgelopen jaren is er te zien dat er geen verschillen te zien zijn. Dit jaar hebben meer mensen de enquête ingevuld dat na 2015 (201), maar minder dan in 2014 (438).

Veel mensen zien een eigen invulling van het verloop van een cricketwedstrijd en –seizoen. De hoeveelheid wedstrijden die men wilt spelen en op welke dag. In dit hoofdstuk worden gewenste hoeveelheid overs, hoeveelheid wedstrijden per jaar, de dag waarop de respondenten willen spelen en wanneer de respondenten willen starten besproken.

Hoeveelheid overs verschilt nogal

Kijkend naar de wensen van de respondenten is er te zien dat men een sterk verschillende mening heeft in de hoeveelheid overs. Hoewel te zien is dat de meerderheid het eens is met de huidige situatie is ook te zien dat het hier om een kleine meerderheid gaat.
Waar de spelers redelijk verdeeld zijn geldt dat niet voor de toeschouwers. Deze willen over het algemeen 50 overs wedstrijden zien.

dia19

Meer, meer, meer!

In de hoeveelheid te spelen overs is iets meer overeenstemming. De meeste respondenten willen meer! Maakt niet uit hoeveel ze hebben gespeeld, de algemene tendens is dat men meer wedstrijden wilt spelen.

Wanneer de hoeveelheid wedstrijden worden afgezet per speelklasse is te zien dat de lagere en sociale speelklassen minder wedstrijden willen spelen dan spelers uit de hogere speelklasse. Enige uitzondering zijn de spelers uit de 2e Klasse. Zij willen veel meer spelen dan zij nu doen.

dia23

Speeldag niet onbetwist

De speeldag is een vaak terugkomende discussie. Met name in THE klasse waarbij in het begin van het seizoen wedstrijden naar zaterdag zijn verplaatst ten behoeve van jeugdcricket. In deze klasse verkiest een groot percentage om op zaterdag te spelen waarbij de verdeling ongeveer 40% zaterdag & 55% zondag is. In de Overgangs- 3e klasse is deze verdeling nagenoeg gelijk.
Hoewel spelers geen duidelijke voorkeur laten zien is dat bij toeschouwers wel het geval. Zij willen de wedstrijden het liefst op zondag hebben.
De dames, Oostklasse / ZoMi en ZaMi / Veterenanen hebben wel duidelijk in hun voorkeursdagen.

dia25

Kan het iets vroeger?

Over het algemeen is men in de THE klasse tevreden met de starttijd. In de andere klasse mag het allemaal wel iets vroeger. De Overgangsklasse tot 3e klasse en bij de dames begint liever om 11:00 of 12:00 met de start van de wedstrijd. In de veteranen, zami of zomi is een procentuele meerderheid voor de aangegeven tijd voor 12:00.

dia28

Grotere poules

Naar aanleiding van opmerkingen uit de enquête uit 2014 is gevraagd naar de grootte van de poules. Hierin is een meerderheid van de THE klasse die liever een poule zien van 10 teams per speelklasse. Bij de andere speelklasse is ook een groeiende groep spelers te zien die liever een grotere poule hebben.

dia30

Verschillen en overeenkomsten 2014 & 2015

Over het algemeen is er geen verschil met de wensen en behoeftes van de respondenten ten opzichte van 2014. Er is een onduidelijkheid over de voorkeur gewenste speeldag in de hogere speelklasse, men wil meer wedstrijden spelen dan nu het geval is en men wenst wat vroeger te starten.

De sfeer en de beleving van de wedstrijd is voor een grote mate van belang of mensen de sport blijft spelen. Spirit of Cricket en omgangsvormen met de umpires staan hierin voorop. In dit gedeelte wordt gekeken naar de Spirit of Cricket, de regelkennis, de kwaliteit van umpires (zowel bondsumpires, clubumpires als umpires uit de teams), de kwaliteit van de accommodaties en de reisafstand tot deze accommodaties.

Spirit of Cricket wordt steeds beter

15% van de respondenten vindt de Spirit of Cricket in de Nederlandse competitie slecht of heel slecht. Het grootste percentage (52%) van de respondenten vindt de Spirit of Cricket echter goed. Wanneer de Spirit of Cricket wordt gekoppeld aan de verschillende klasse is te zien dat de respondenten uit de Overgangsklasse en 3e Klasse het meest kritisch zijn. Dit zijn ook de competitieve speelklasse waar spelers veel zelf umpiren. De overige competities kennen of bondsumpires (TK-EK) of clubumpires (2e Klasse).

De respondenten uit de Eerste Klasse zijn het meest tevreden. Gekeken naar de leeftijdsopbouw is te zien dat de Spirit of Cricket de leeftijdsgroep 26-30 en 55+ de Spirit of Cricket het laagst beoordelen.

Gebrek aan regelkennis = lagere Spirit of Cricket

Volgens de respondenten is het niet zo goed gesteld met de regelkennis van de Nederlandse cricketers. Slechts 35 % vindt dat de spelers de regels goed dan wel heel goed kent. Een percentage van 23% vindt dat de regelkennis slecht tot heel slecht is. De respondenten die in de Overgangsklasse – 3e Klasse spelen vindt de regelkennis het slechtste.
Wanneer men de regelkennis slecht, dan wel heel slecht vindt, vindt men ook de Spirit of Cricket slecht of heel slecht.

dia35

Kwaliteit van de clubumpires is niet goed

Hoewel de Spirit of Cricket beter wordt ervaren in de 2e Klasse met de Clubumpire geldt dat niet helemaal voor de kwaliteit van de betreffende clubumpires. Er zijn wel meer goede umpires dan waar spelers staan, maar ook redelijk wat respondenten hebben heel slecht aangegeven.

dia39

Acceptabele reisafstand naar voldoende accommodaties

De reisafstand voor de respondenten was over het algemeen neutraal – heel goed. Dit beeld is niet anders per speelklasse, maar een verschil is wel te zien in de regio’s. Respondenten buiten de Randstad ervaren de reisafstand slechter. Eenmaal aangekomen is de kwaliteit van de locatie voor 84% neutraal tot heel goed.

Verschillen en overeenkomsten 2014 & 2015

Tussen 2014 en 2015 was de Spirit of Cricket al licht gestegen. Dit seizoen is te zien dat men de Spirit of Cricket nog beter is gaan ervaren. Waar in 2015 28% de Spirit of Cricket slecht / heel slecht vond is dat in 2016 15%. Ook de hoeveelheid mensen die de Spirit of Cricket goed vonden is gestegen. Was dat in 2015 38%, in 2016 was dit 52%.
Dit loopt gelijk aan de regelkennis. Volgens de respondenten is deze beter geworden. Waar in 2015 30% de regelkennis slecht vond is dat in 2016 23%.

In het laatste tabblad worden de resultaten beschreven van de spelbeleving van de respondenten. Naar voren komt waarom men cricket speelt, waarom men eventueel zou stoppen met cricket, wat men het belangrijkste vindt tijdens een cricketwedstrijd en welke andere sporten men speelt en functies binnen de club bekleed.

Cricketer is sociaal

De voornaamste reden dat men cricket speelt is het sociale contact. Dit geldt voor alle speelklasse. Naast het sociale aspect (waaronder ook spelen met vrienden) is te zien dat competitie element een belangrijk onderdeel vormt – eveneens in alle speelklasse.

 

Blessure en slechte sfeer dé reden om te stoppen

Hoewel het grootste gedeelte van de respondenten aangeeft nooit te willen stoppen met cricket zijn er vele die het reële beeld geven dit aan zien komen. Voornaamste redenen zijn blessures, ongezelligheid, slechte sfeer op het veld en een druk sociaal leven.

Cricket of Spirit is de motor 

Onder de respondenten waren de Spirit of Cricket (57%) en de gezelligheid (5%) de twee belangrijkste zaken van een cricketwedstrijd. Opvallend te zien is dat men winnen niet als een van de belangrijkste zaken wordt beschouwd. Zelfs in de uitsplitsing naar speelklasse wordt in de THE winnen als minst belangrijke reden beschouwd.

dia50

Verschillen en overeenkomsten 2014 & 2015

De Spirit of Cricket lijkt steeds belangrijker te worden voor de spelers. Was in 2015 nog 30% van de mensen die de Spirit of Cricket het belangrijkste vond, in 2016 is dat bijna verdubbeld naar 57%.

Comments via Facebook

comments

Check Also

PAC voor Pakistan XI

Op een bewolkte maar droge middag heeft het Pakistan XI zaterdag op VCC de Pakistan …

Jeugd Talent-selectiedag zondag 23 september

A.s. zondag 23 september vindt de vierde editie van de Talent-Selectiedag van de KNCB plaats. …

Pakistan Ambassadors Cup op VCC

De jaarlijkse wedstrijd om de Pakistan Ambassadors Cup wordt op zaterdag 8 september, aanvang 14:00 …

Jeugdfinales U13 en U17 op VCC

De finales bij de jeugd in de U13 en UI17 worden komende zondag 9 september …