Home - Club Nieuws - Resultaten KNCB competitie survey 2014

Resultaten KNCB competitie survey 2014

Na het seizoen 2014 heeft de KNCB een Survey gehouden over de beleving van de competitie. Hieronder staan de resultaten. Het is de bedoeling om de survey ieder jaar uit te voeren zodat de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden en het beleid van de KNCB erop aangepast kan worden.

Leeswijzer voor de tabellen. De gegevens met een (Y) zijn de verticalen gegevens, gegevens met de (X) zijn de horizontale gegevens.

 

Cricket wordt gespeeld door vele verschillende personen, van verschillende leeftijden en op verschillende plekken in het land. Dit tabblad geeft een beeld van personen die de KNCB competitie survey hebben ingevuld. De leeftijd, het geslacht en in welke regio men speelt.

Randstedelijke 30+’er met een gezin

Van de respondenten die de survey hebben ingevuld is 67% boven de 30 jaar en komt 81% uit de Randstad. Van deze Randstedelingen komt meer dan de helft uit (regio) Amsterdam en Den Haag. Iets minder dan helft van de respondenten woont binnen een gezin. Van de respondenten speelt 15% topcricket (THE), 40 % wedstrijdcricket (OV – 4e Klasse), 31% sociaal cricket (Vets, ZaMi, ZoMi), 10% in de Damescompetitie en speelt 3% geen competitiewedstrijden onder het auspiciën van de KNCB, maar speelt men wel frendlies. De leeftijdsopbouw per speelklasse geeft een beeld waarin de jongere generatie in de hogere speelklassen actief is en (hoe lager de speelklasse) de gemiddelde leeftijd hoger wordt.

Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)
Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)

Meer wedstrijden voor jongere en hogere speelklasse

In de hogere speelklasse en in de leeftijdscategorieën onder de 35 worden meer wedstrijden gespeeld. In de categorie 19-25 speelt 40% meer dan 18 wedstrijden en zelfs 60% meer dan 14 wedstrijden. Vanaf 36 jaar schuift deze hoeveelheid op naar gemiddeld 10 – 13 wedstrijden per jaar. Tevens is te zien dat in sociaal- en wedstrijdcricket veel meer spelers zijn die 1-3 wedstrijden per jaar spelen. Per regio valt het verschil enigzins mee, zijnde dat buiten de Randstad men minder vaak 18+ wedstrijden speelt.

Wedstrijden (Y) per leeftijd (X)
Wedstrijden (Y) per leeftijd (X)
Wedstrijden (Y) per speelklasse (X)
Wedstrijden (Y) per speelklasse (X)

Cricket is op alle leeftijden aan te leren

Behalve in de THE klassen is te zien dat het niet uit maakt op welke leeftijd cricket is aangeleerd. Binnen alle speelklassen zijn mensen actief die in alle leeftijden de sport hebben geleerd. Opvallend is te zien dat bij het dames cricket er een bijna evenredige verdeling te zien is in de leeftijdscategorieën waarin men is begonnen met cricket.

Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)
Leeftijd respondenten (Y) per speelklasse (X)

Veel mensen zien een eigen invulling van het verloop van een cricketwedstrijd en –seizoen. De hoeveelheid wedstrijden die men wilt spelen en op welke dag. In dit tabblad worden gewenste hoeveelheid overs, hoeveelheid wedstrijden per jaar, de dag waarop men wilt spelen en wanneer men wilt starten besproken.

Kortere spelvorm nog niet aan de orde

Kijkend naar de wensen van de respondenten is er geen reden om de huidige structuur van de overs aan te passen bij de herencompetities. Binnen alle speelklasse is te zien dat de huidige hoeveelheid gespeelde overs een meerderheid kent. In de THE verkiest 60% voor 50 overs, in de OV – 4e klasse kiest 55% voor 40 overs. Bij de sociale cricketers kiest net iets minder dan 50% voor de huidige hoeveelheid overs. Alleen de dames zijn sterk verdeeld in hun wensen.

Hoeveelheid gewenste overs (Y) in relatie tot de speelklasse (X)
Hoeveelheid gewenste overs (Y) in relatie tot de speelklasse (X)

Wanneer wordt gekeken naar de wensen per leeftijdscategorie is op te merken dat jeugdige spelers over het algemeen langere wedstrijden willen spelen. Dit heeft ook te maken met de speelklasse van deze leeftijdsgroep.

Hoeveelheid gewenste overs (Y) in relatie tot speelklasse en leeftijd (X)
Hoeveelheid gewenste overs (Y) in relatie tot speelklasse en leeftijd (X)

Het is wel te zien dat hoe later men start met spelen van spel cricket men (over het algemeen) kortere spelvormen wenst. Dit hangt vervolgens ook vast aan het spelniveau.

Hoeveelheid overs (Y) in relatie tot de leeftijd waarop begonnen is met cricket (X)
Hoeveelheid overs (Y) in relatie tot de leeftijd waarop begonnen is met cricket (X)

Vraag om meer wedstrijden

Hoewel men over de gemene deler geen langere of kortere wedstrijden wilt spelen is er wel duidelijk behoefte aan meer wedstrijden. Deze behoefte wordt minder naar mate men meer wedstrijden speelt. Heeft men afgelopen jaar 4-6 wedstrijden gespeeld bestaat er een wens van 76% voor meer wedstrijden. Heeft met 7-9 wedstrijden gespeeld is dat 87%. Heeft men 10-13 wedstrijden gespeeld dan daalt deze wens. Hier wil nog steeds een meerderheid meer wedstrijden, maar is dat wel beduidend lager (55%). Van deze 55% wil 70% 14-17 wedstrijden spelen. Het gaat hier dus om een paar wedstrijden meer. Heeft men 14-17 wedstrijden gespeeld dan is deze vraag al gedaald naar 42%.

Hoeveelheid wedstrijden gespeeld (x) in relatie tot gewenst hoeveelheid wedstrijden (Y)
Hoeveelheid wedstrijden gespeeld (x) in relatie tot gewenst hoeveelheid wedstrijden (Y)

Kijkend naar de verschillende klasse is er met name een mate van overeenstemming in de THE klasse. Voor volgend jaar zal dit verder onderzocht moeten worden (mede in verband met T20 competitiewedstrijden). De wedstrijdsporters zien over het algemeen een ideale hoeveelheid wedstrijden van 14-17 wedstrijden per jaar. De sociale sporters prefereren iets minder wedstrijden nl 10-13. Bij de dames is wederom iets meer verdeeldheid. Hier is te zien dat sommige speelsters met enkele wedstrijden per jaar genoegen nemen, hoewel het merendeel 14-17 wedstrijden wenst te spelen.

Gewenste hoeveelheid wedstrijden per jaar in relatie tot hoeveel gespeeld en klasse
Gewenste hoeveelheid wedstrijden per jaar in relatie tot hoeveel gespeeld en klasse

Dames spreken sterke voorkeur uit voor speeldag

De speeldag is een vaak terugkomende discussie. Met name in THE klasse waarbij in het begin van het seizoen wedstrijden naar zaterdag zijn verplaatst ten behoeve van jeugdcricket. In deze klasse verkiest 43% om op zaterdag te spelen. In de Overgangs- 4e klasse daalt dit naar 35%. Slechts een enkeling verkiest een speeldag buiten het weekend en wil doordeweeks spelen. De dames zijn wel duidelijk in hun voorkeursdag. 86% speelt het liefste op zaterdag.

Gewenste speeldag (Y) in relatie tot de speelklasse (X)
Gewenste speeldag (Y) in relatie tot de speelklasse (X)

Kan het iets vroeger?

Over het algemeen is men in de THE klasse tevreden met de starttijd. In de andere klasse mag het allemaal wel iets vroeger. De Overgangsklasse tot 4e klasse en bij de dames begint liever om 11:00 of 12:00 met de start van de wedstrijd. In de veteranen, zami of zomi is een procentuele meerderheid voor de aangegeven tijd voor 13:00.

Gewenste starttijd (Y) in relatie tot speelklasse (X)
Gewenste starttijd (Y) in relatie tot speelklasse (X)

De sfeer en de beleving van de sfeer is voor een grote mate van belang of mensen de sport blijft spelen. Spirit of Cricket en omgangsvormen met de umpires staan hierin voorop. In dit tabblad wordt gekeken naar de Spirit of Cricket, de regelkennis, de kwaliteit van umpires (zowel bondsumpires als umpires uit de teams), de kwaliteit van de accommodaties en de reisafstand tot deze accommodaties.

Ruimte om de Spirit te verbeteren

28% van de respondenten vindt de Spirit of Cricket in de Nederlandse competitie slecht of heel slecht. Het grootste percentage van 35% vindt de Spirit of Cricket neutraal. Wanneer deze gegevens worden gekoppeld aan de competitie is te zien dat met name in de Overgangsklasse – 4e Klasse en de Veteranen, Zami en Zomi men kritisch is op de Spirit of Cricket. De dames en spelers uit de THE zijn over het algemeen positiever. Koppelend naar leeftijd is te zien dat respondenten boven de 36 de Spirit of Cricket slechter vinden.

Spirit of Cricket
Spirit of Cricket
Spirit of Cricket (Y) in relatie tot speelklasse (X)
Spirit of Cricket (Y) in relatie tot speelklasse (X)

Gebrek aan regelkennis staat gelijk aan slechtere Spirit of Cricket

Volgens de respondenten is het niet zo goed gesteld met de regelkennis van de Nederlandse cricketers. Slechts 31% vindt dat de spelers de regels goed dan wel heel goed kent. Een percentage van 36% vindt dat de regelkennis slecht tot heel slecht is. Deze opvatting is voor alle competities hetzelfde. Verschillen zijn wel te zien in de opvatting van respondenten in relatie tot de Spirit of Cricket. Wanneer men de regelkennis slecht, dan wel heel slecht vindt, vindt men ook de Spirit of Cricket slecht of heel slecht.

Regelkennis (Y) in relatie tot mening Spirit of Cricket (Y)
Regelkennis (Y) in relatie tot mening Spirit of Cricket (Y)
Regelkennis van Nederlandse cricketers
Regelkennis van Nederlandse cricketers

Kwaliteit van spelers die umpiren is niet voldoende

In de wedstrijdsport en recreatiesport umpired men bij wedstrijden. De kwaliteit is volgens de respondenten niet voldoende. Met name in de Overgangsklasse  – 4e Klasse is men ontevreden. Hier vindt 57% dat men slecht tot heel slecht wordt ge-umpired. Verschil met Veteranen, Zami en Zomi is hierin heel groot waar 40% zegt dat het umpiren goed is. Wanneer het niveau van de umpires wordt gekoppeld aan de spelregelkennis en Spirit of Cricket dan is hier een duidelijke correlatie te zien. Opvallend is echter dat een gedeelte van de respondenten die de spelregelkennis als heel goed beschouwen de kwaliteit van de umpires heel slecht vinden.

Kwaliteit umpires (Y) in relatie tot regelkennis (X)
Kwaliteit umpires (Y) in relatie tot regelkennis (X)
Kwaliteit umpires (Y) in relatie tot klasse (X)
Kwaliteit umpires (Y) in relatie tot klasse (X)

Bondsumpire zorgt voor betere Spirit of Cricket

In de THE staan niet de spelers zelf, maar worden bondsumpires opgesteld. Hoewel 53% van de respondenten de bondsumpires slecht dan wel heel slecht vindt is men in deze klasse wel van mening dat de Spirit of Cricket beter is dan in de andere competities. Daarnaast vindt men de kwaliteit van de bondsumpires nog altijd beter dan de kwaliteit van de umpires wanneer spelers zelf staan.

Kwaliteit bondsumpires THE
Kwaliteit bondsumpires THE

This is my first season playing in the Netherlands having lived in Australia the rest of my life. I found the facilities to be excellent, the standard of cricket good and the friendliness to be good in most matches. When official umpires were provided, they were fair, and mostly knew the rules, but I found that when teams provided their own players as umpires they often cheated, ruined the spirit of the game and made those games a lot less enjoyable than they could have been.

Acceptabele reisafstand naar voldoende locatie

De reisafstand voor de respondenten was over het algemeen neutraal – heel goed (86%). Dit beeld is niet anders per speelklasse, maar een verschil is wel te zien in de regio’s. Respondenten buiten de Randstad ervaren de reisafstand slechter. Eenmaal aangekomen is de kwaliteit van de locatie voor 81% neutraal tot goed. In de Overgangsklasse – 4e Klasse is de ervaring minder positief dan bij de andere competities. Hier is 67% neutraal – heel tevreden met de kwaliteit van de accommodatie.

In dit tabblad worden de resultaten beschreven van de spelbeleving van de respondenten. Naar voren komt waarom men cricket speelt, waarom men eventueel zou stoppen met cricket, wat men het belangrijkste vindt tijdens een cricketwedstrijd en welke andere sporten men speelt en functies binnen de club bekleed.

Cricketer is een sociaal dier

De voornaamste reden dat men cricket speelt is het sociale contact. Dit geldt voor alle speelklasse, hoewel het opvallend is dat het in de Overgangsklasse – 4e Klasse minder is. Naast het sociale aspect (waaronder ook spelen met vrienden) is te zien dat competitie element een belangrijk onderdeel vormt – vooral in de THE klasse.

Reden van spelen cricket (X) in relatie tot speelklasse (Y)
Reden van spelen cricket (X) in relatie tot speelklasse (Y)

Slechte Spirit of Cricket de reden om te stoppen

Hoewel een gedeelte van de respondenten aangeeft nooit te willen stoppen met cricket zijn er vele die het reële beeld geven dit wel te willen. Voornaamste redenen zijn druk sociaal leven (THE klasse), werk en of studie (THE klasse) en een slechte sfeer op het veld (Overgangsklasse – 4e Klasse en Veteranen, Zami, Zomi). Een reden die vaak terug is gekomen, naast de voorgeschreven antwoorden, zijn blessures. Deze optie zal volgens seizoen worden toegevoegd.

Reden van stoppen cricket (Y) in relatie tot speelklasse (X)
Reden van stoppen cricket (Y) in relatie tot speelklasse (X)

Tot slot: keihard optreden tegen mensen die niet handelen volgens de spirit of the game is cruciaal. Anders zijn wij de laatste generatie die cricket in Nederland.

Spirit of Cricket belangrijkste van een wedstrijd

Onder de respondenten waren de Spirit of Cricket (19%) en de gezelligheid (17%) de twee belangrijkste zaken van een cricketwedstrijd. Opvallend te zien is dat men winnen niet als een van de belangrijkste zaken wordt beschouwd. Zelfs in de uitsplitsing naar speelklasse wordt in de THE winnen als minst belangrijke reden beschouwd.

Belangrijkste aspect van cricketwedstrijd
Belangrijkste aspect van cricketwedstrijd

Men is actief in andere sporten en functies

De cricketer is iemand die niet stil zit naast het spelen van cricket. Zowel als vrijwilliger is men actief dan wel als atleet van een andere sport. Sporten die het meeste worden beoefend naast cricket zijn voetbal, fitness, hockey en golf. Als vrijwilliger is men het meest actief als barpersoneel, commissielid of scorer.

Andere sporten
Andere sporten

In de open vraag kwamen er twee zaken veelvuldig naar voren. Ten eerste het verschil in spelbeleving en daarmee verschil in opvatting Spirit of Cricket tussen verschillende etniciteiten en ten tweede het niet opkomen van teams.

Verschil in spelbeleving in etniciteit

Ik speel nu 50 jaar cricket en heb de Nederlandse cricketcompetitie zien devalueren door de spelopvattingen van m.n. allochtone teams. Gezeik over wides, lbw’s etc. De beleving tussen autochtone en allochtone teams van sport in het algemeen en cricket in het bijzonder is dermate verschillend dat het bijna structureel clasht. Ik ben daarom blij dat er een Zami-competitie is waar je nog in the spirit of the game kunt cricketen!

Niet opkomen van teams

Clubs kunnen veel te makkelijk ongestraft geplande competitiewedstrijden afzeggen en op latere datum als het deze clubs beter uitkomt de wedstrijden inhalen. Het komt heel regelmatig voor dat wedstrijden op het laatste moment worden afgezegd met twijfelachtige reden zoals geen team , geen veld, ramadan,enz. Ook worden er veel wedstrijden helemaal niet meer ingehaald.

In onderstaand document staan alle grafieken die uit de data is gedraaid.
pdf_small KNCB survey 2014 resultaten

Comments via Facebook

comments

Check Also

PAC voor Pakistan XI

Op een bewolkte maar droge middag heeft het Pakistan XI zaterdag op VCC de Pakistan …

Jeugd Talent-selectiedag zondag 23 september

A.s. zondag 23 september vindt de vierde editie van de Talent-Selectiedag van de KNCB plaats. …

Pakistan Ambassadors Cup op VCC

De jaarlijkse wedstrijd om de Pakistan Ambassadors Cup wordt op zaterdag 8 september, aanvang 14:00 …

Jeugdfinales U13 en U17 op VCC

De finales bij de jeugd in de U13 en UI17 worden komende zondag 9 september …