Home - KNCB - Tijdpad KNCB 2019

Tijdpad KNCB 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de communicatie tussen de KNCB en de clubs in het kalenderjaar inzake belangrijke data in 2019. (Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.)

Gehele jaar:
Inschrijven KNCB-cursussen (coaches / scorersumpires)
Verzoeken tot verenigingsondersteuning (zie onder)

Januari

Januari


KNCB stuurt verenigingen formulier Competitie-inschrijving en Verenigings- & Persoons-contactformulieren 2019
Inventarisatie aantal jeugdteams per vereniging t.b.v. jeugdcompetitie
Inventarisatie aantal damesteams per vereniging t.b.v. damescompetitie
Inschrijving Jeugd Flamingo Indoor Toernooien

Februari

Februari

15 februari
Deadline overschrijvingen spelers (formulier) en deadline inschrijving jeugd- en seniorencompetities

Maart

Maart

1 maart
Deadline insturen spelerslijsten THE-Klassen
Deadline insturen verenigings-/contactgegevens door verenigingen aan KNCB

April

April

Datum nntb
Voorjaars ALV KNCB

Mei

Mei

1 mei
Uiterlijke datum aanpassingen/wijzigingen spelerslijsten THE-Klassen met max. 8 namen
Deadline invullen alle leden in e-cricket
*N.B. Álle mensen die in een officiële KNCB competitiewedstrijd voor een club uitkomen, dienen met NAW-gegevens ingevoerd te zijn in e-cricket en correct op het wedstrijdformulier ingevuld te worden (zie KNCB Huishoudelijk Reglement Artikel 4, lid 2 t/m 7)

Begin mei Start competitie
Top/Hoofd/Eerste klasse: zaterdag 4 mei
Deadline wedstrijdformulier e-cricket: de avond van de wedstrijddag

Lagere klassen/ Zomi/ Dames/ Zami: zaterdag 4/zondag 5 of zaterdag 13/zondag 14 mei
Deadline wedstrijdformulier e-cricket: dinsdagochtend 10.00 uur

Indien er KNCB Umpires actief zijn geweest:
Deadline Umpire’s Reports: dinsdagochtend 10.00 uur

Jeugd:  13 mei (op zondag t/m 17 juni, daarna op zaterdag)
Deadline wedstrijdformulieren: dinsdag 10.00 uur in e-cricket, afhankelijk van leeftijdscategorie digitaal insturen naar: n.n.t.b.
N.B.: scoren bij jeugdwedstrijden a.u.b. met voor- én achternaam spelers! Álle jeugdspelers dienen correct ingevoerd te zijn in e-cricket.

Eind mei:
Facturatie verenigingscontributie en teaminschrijving contributienota’s en facturatie voorschotnota umpirekosten

Juli

Juli

Begin juli Laatste weekends jeugdcompetitie (zie jeugdcompetitie website KNCB)
Eind juli   Laatste weekend (27-28) vrij Heren / Twee weekends vrij Dames nntb

Augustus / September

Augustus / September

Eind augustus / september
Einde competitie
(Opgave) Trials Dutch Lions/Lionesses
Alle wedstrijdformulieren controleren en corrigeren/aanpassen i.v.m. jaarlijkse statistieken in Kleefstra Almanak.
Aanleveren gegevens en informatie t.b.v. KNCB Club Scorecard

Oktober

Oktober

1 oktober
Deadline correct ingevulde wedstrijdformulieren
Vanaf 1 oktober wordt er wekelijks een boetelijst gemaakt van incorrect en nog steeds niet-ingevulde wedstrijdformulieren.

November / December

November / December

Najaar Diverse (vervolg)bijeenkomsten competitie / publicaties

 • ALV (Najaarsvergadering)
 • Publicatie KNCB Cursussen
 • Publicatie winterprogramma jeugd – vakantiecricket – Flamingo Indoortoernooien/competities
 • Inschrijving indoortoernooien senioren Dames / Heren
 • Bekendmaken ranglijst KNCB Club Scorecard
 • In het najaar vinden diverse evaluatie-bijeenkomsten plaats. Deze worden nog nader bekendgemaakt
 • Facturatie nota individuele leden (clubledenbijdrage KNCB) en totale umpirekosten

Contactinformatie KNCB-medewerkers
De medewerkers van het Bondsbureau zijn gedurende het gehele jaar telefonisch en via de e-mail bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien. De contactgegevens staan op de KNCB website (link).
Het algemene e-mail adres van de KNCB is: cricket@kncb.nl

Onderwerpen/Medewerkers (0.v.)

 • Financiën / contact KNCB-Bestuur / Seniorencompetitie: Alex de la Mar
 • Jeugd algemeen / Jeugdcompetities: Tom Heggelman
 • Clubadvies / Verenigingsondersteuning: Tom Heggelman
 • Clinics / Cursussen: Subir Shrestha
 • Alg. informatie / clubcontactgegevens / bestellingen: Ingrid van der Elst
 • High Performance: Roland Lefebvre (heren), Sean Trouw (dames)
 • Dutch Lions: Subir Shrestha
 • Dutch Lionesses: Sean Trouw

Comments via Facebook

comments

Check Also

Vacature KNCB bij Topsport & Talent

Er is een vacature bij de KNCB voor een medewerker op de afdeling Topsport & …

Twee vacatures bij KNCB

Binnen het bondsbureau van de KNCB zijn momenteel twee vacatures; een voor Manager Participatie en …

Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2019!

Het bestuur en het personeel van het bondsbureau van de KNCB wenst alle cricketers van …

Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

De KNCB en haar leden sloten zaterdag 15 december het cricketjaar 2018 af met een …