Home - Club Nieuws - Vermeulen nieuwe secretaris KNCB bestuur

Vermeulen nieuwe secretaris KNCB bestuur

Tijdens de vlot verlopen voorjaars ALV van de KNCB op zaterdag 16 april is Robert Vermeulen gekozen tot secretaris van het bestuur. Na de verkiezing van het nieuwe bestuur in december 2015 had voorzitter Betty Timmer toegezegd vlot op zoek te gaan naar een secretaris, een functie die tijdelijk door Steven Lubbers werd ingevuld.

Vermeulen fungeerde eerder al jarenlang in dezelfde functie binnen het bestuur van HCC. Hij werd toegevoegd aan het bestuur dat nu bestaat uit: Betty Timmer (voorzitter), Steven Lubbers (vice voorzitter), Robert Vermeulen (secretaris), Amit Parulekar (penningmeester) en Rod Lyall (commissaris jeugd, dames en media).

De vaste fotograaf bij de ALV’s van de KNCB, Donald Noorhoff, werd na het nemen van de foto van de nieuwe secretaris tot zijn grote verbazing verzocht even te blijven staan. Voorzitter Betty Timmer overhandigde het Hercules-lid de KNCB kroondas voor alle tijd die hij bij de KNCB ledenvergaderingen besteed aan het nemen van foto’s, en daarnaast voor al het werk dat hij al sinds 2004 verricht voor de Kleefstra Almanak.

Kroondas voor Donald Noordhoff

De vergadering was van korte duur: gestart om klokke 13.00 uur hamerde Timmer de vergadering af om 14.25 uur. Naast de bestuursverkiezing en de kroondas passeerden de notulen van de vorige vergadering, jaarverslagen en de diverse (competitie)reglementen de revue, zonder dat daar veel over werd gevraagd c.q. opgemerkt. De Tuchtcommissie werd in zijn geheel herkozen. Competitieleider David Woutersen gaf inzicht in het tot stand komen van de competities zoals die nu staan gepubliceerd op de KNCB-site; in een overigens veel vroeger stadium dan in voorgaande jaren, wat mede te danken is aan de vlotte medewerking van de verenigingen aan het insturen van de inschrijvingen. De begroting voor 2016 werd toegelicht door penningmeester Amit Parulekar; daaruit bleek dat vooral qua ICC inkomsten er nog weinig zekerheid is voor de komende jaren.

Bij de rondvraag sprak Huib van Walsem de ‘famous last words’ als Rood en Wit-voorzitter, een traditie die al jaren teruggaat. Uit zijn woorden bleek dat Rood en Wit de komende jaren vrijwel zeker zal gaan verhuizen naar een sportveld verderop, omdat het voetbal van de Kon. HFC op een dusdanig niveau is gekomen dat cricket in de zomer vrijwel niet meer mogelijk is van mei – augustus. Dit zal zeker enige financiële voeten in de (cricket)aarde hebben.

Huib van Walsem - Rood & Wit

 

Comments via Facebook

comments

Check Also

Data diverse KNCB cursussen 2019 bekend

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB in samenwerking met de ECB ACO …

Uitspraak Commissie van Beroep

Heden heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan in de door het KNCB Bestuur ingebrachte …

Nederlands heren elftal naar Oman en India / Dutch Men’s team to Oman and India

Het Nederlands heren elftal vliegt op 7 februari naar Oman om daar in een Twenty20I …

VOC en VCC winterkampioenen jeugd

Na razendspannende wedstrijden werden VOC U11 en VCC U13 zondag 25 november in Den Haag …